Werkgroep Duurzaamheid

Bij ontwikkelingen rond duurzaamheid is het zaak om toe te zien op een goed proces, waarbij het dorp tijdig en adequaat betrokken wordt en individuele belangen serieus worden genomen. De rol van het bestuur van de Dorpsvereniging in deze is zorgen voor voldoende betrokkenheid van het dorp, voorlichting (laten) organiseren en hier zelf aan bijdragen door kritisch mee te denken, de communicatie kanalen van de Dorpsvereniging ter beschikking te stellen etc. Binnen het thema Duurzaamheid is het doel om met z’n allen Bij te dragen aan behoud van natuur en milieu, onder andere door:

 • Het programma van de Werkgroep Duurzaamheid (zoals lokale producten, hergebruik, oog voor natuur, zwerfafval) te ondersteunen en te propageren
 • De overstap naar duurzame energie voor het hele dorp te ondersteunen en te bevorderen (ook in lijn met het Koersdocument Omgevingsvisie Gemeente Berg en Dal 2023)
 • De bewustwording rond dit thema te versterken

Contact met de werkgroep

De Werkgroep Duurzaamheid bestaat uit ca 6 personen en wordt vanuit het bestuur ondersteund door Jan de Koning. Ook hier is de belangrijkste rol van het bestuur de werkgroep te faciliteren en te continueren.

 • Lies van Campen
 • Peer Trepels,
 • Helen van de Ven,
 • Tiny Wigman
 • Philip Wolbert
 • Jan de Koning (contactpersoon Dorpsvereniging)

De Energietransitie

Excursies

De Obsidentify-app
Stand challenge waarnemingen.nl

Jaarplannen

Vegetarische week

Berichten

12 december 2019 Energieavond.

Op deze avond zijn twee presentaties gegeven:

Peer Trepels stelt onderstaande vragen aan de orde:

 • Welke maatregelen kan ik het makkelijkst realiseren?
 • Welke maatregelen zijn het meest effectief?
 • Ga ik alleen isoleren of ook energie opwekken?
 • Wat kost mij dat dan?
 • En wanneer heb ik mijn investering terugverdiend?

 Gaan deze vragen ook wel eens door jouw hoofd? Zou je ook in jouw woning nog meer willen doen om minder energie te verbruiken? Tijdens de energiebijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting vertelt Peer zijn verhaal en geven we antwoord op de vragen van Peer én op die van jou.
Er komt een gastspreker van het Loket Duurzaam Wonen Plus van de gemeente Berg en Dal.
Het exacte programma van de avond volgt nog maar bij deze alvast datum en tijd.

Verder wordt informatie gegeven over verlichting in je huis. Gloeilampen  (mocht je die nog hebben), Halogeen en LED. Wat is het zuinigst, wat is het gezelligst en wat kun je wel/niet dimmen? Je kunt het met eigen ogen komen zien en voelen. Meer info volgt in latere berichtgeving.

 

Bijenlint

Elk jaar wordt het Bijenlint uitgebreid. De bollen gaan in september de grond in: in het voorjaar komt dan de verrassing voor de bijen en voor ons ! Bij de start van Bijenlint gaf Oregional een presentatie over eten uit de eigen regio en de voordelen daarvan voor natuur en milieu.  Kijk hier voor de Presentatie van 29 sept 2019