Werkgroep Duurzaamheid met de benen op tafel.. drie hoofdactiviteiten in 2020

Op 13 februari is de werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting voor het eerst dit jaar weer bij elkaar gekomen.
Enerzijds om terug te blikken op de activiteiten van afgelopen jaar & anderzijds om vooruit te kijken naar komend jaar en plannen te maken.

Alle ideeën die er, met de benen op tafel, naar boven zijn gekomen worden opgehangen aan 3 hoofdactiviteiten, elk weer met een eigen thema. De plannen zijn nog niet concreet maar we willen onze dorpsgenoten natuurlijk wel alvast meenemen in de denkrichtingen. Het kan dus zijn dat sommige ideeën niet naar een activiteit worden omgezet of er activiteiten bijkomen die nu nog niet bedacht zijn.

Groen 

Omgeving nieuwe dorpshuis

Tuinen:

 • Klimaatadaptatie:  welke planten kunnen op onze zandgrond beter tegen drogere zomers
  Biodiversiteit:  Snoeien met aandacht
 • Insectenhotel maken
 • Voorlichting geven over Bokashi in de tuin en met keukenafval à door fermenteren je grond verbeteren

 Voedsel 

 • Koppeling aan Burendag
  • Vogelhuisjes maken voor vogels die gek zijn op eikenprocessierupsen
 • Het bijenlint in ons dorp verder uitbreiden
 • Vegetarische week met mogelijkheid tot maaltijdpakket

 

Wonen en energie

 • Energiebesparing
 • Herhalen van de lichtshow van LED
 • Repaircafé

 

Nieuw is dat we gedurende het jaar op meer momenten aandacht willen besteden aan het
verminderen van plastic en nog beter scheiden van afval. Plannen tot dusver bij dit onderwerp:   

 • Challenge minder plastic gebruiken
 • Op de juiste wijze afval sorteren (eventueel in samenwerking met de DAR)
 • Samen herbruikbare zakjes/tasjes maken voor de boodschappen van groente en fruit in het dorpshuis

En verder nu alvast de oproep om 13 mei in je agenda te reserveren.
Dan doet de Duurzame Dorpen Tour ons mooie Heilig Landstichting aan. Later hierover meer informatie.

We gaan er een duurzaam 2020 van maken in ons dorp.

Hartelijke groet van:

Lies van Campen, Mark van ‘t Hof,
Mireille Nefkens, Peer Trepels,
Helen van de Ven, Tiny Wigman
en Philip Wolbert