Doelstelling

De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van de bewoners en toekomstige bewoners van Heilig Landstichting. Deze belangen hebben betrekking op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin en omvatten onder meer ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid alsmede verkeer en veiligheid.