VERENIGING 50PLUS HEILIG LANDSTICHTING   

KLIK HIER VOOR WEBSITE KBO-GELDERLAND, AFDELING HEILIG LANDSTICHTING  

KLIK HIER VOOR  DE  NIEUWSBRIEF MEI 2022

Presentatie 50 Plus t.b.v. Zomerfeest 2021 in De Bosduivel 

AANDACHT GEEFT WARMTE!

Een nieuwe naam, nog steeds verbonden met de Unie KBO.
We stralen vitaliteit uit. Wij zijn er voor iedereen die 50 jaar of ouder is.
Wij zijn er ook voor u en om samen met u activiteiten te ontwikkelen.
Heeft u voorstellen voor bepaalde activiteiten of interessante lezingen, dan horen wij het graag.

INFORMATIE
Op het Oranjecomité na is de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting de oudste vereniging in het dorp.
De vereniging telt 148 leden. Deze komen uit Heilig Landstichting en omgeving en zijn van alle gezindten.
Haar belangrijkste taken zijn:

Het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Jaarlijks omvat dit een tiental lezingen en presentaties over sociale, maatschappelijke en culturele onderwerpen, die aansluiten bij de interesses van de leden. Er is een kerstviering; er zijn ludieke bijeenkomsten en excursies, zoals een jaarlijkse bustocht.

Het behartigen van de regionale belangen van de afdeling en de individuele leden
Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur contacten met de gemeente Berg en Dal, de Stichting Welzijn Ouderen en de Seniorenraad in Groesbeek. De vereniging werkt soepel en effectief samen met de overige KBO-afdelingen in het Rijk van Nijmegen, vooral met die in Groesbeek. De vereniging neemt deel aan sommige projecten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, zoals de maandelijkse Dorpslunch op de 1e woensdag van de maand en het wandelproject op elke 2e en 4e vrijdag van de maand.
Het lidmaatschap van  Vereniging 50Plus  Heilig Landstichting omvat tevens het lidmaatschap van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze organisaties behartigen de belangen van senioren op provinciaal en landelijk niveau.

Het bevorderen van de gezondheid van de leden.
De vereniging heeft een eigen gymnastiekclub.
Onder bevoegde leiding zijn wekelijks een aantal leden actief bezig met bewegen.

Het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling.
Leden ontvangen tien maal per jaar het KBO/PCOB Magazine (het kleurrijke magazine van de Unie KBO). De afdeling voegt daar een eigen Nieuwsbrief aan toe met informatie over de eerstkomende activiteiten en andere wetenswaardigheden.

Andere voordelen zijn:
§ De servicetelefoon van de Unie KBO
§ Korting (van 5 tot 10 procent) op vertoon van ledenpas bij veel Groesbeekse winkels en bedrijven herkenbaar aan KBO-vignet en ook bij enkele Nijmeegse zaken voor producten bij eigen gebruik.
§ Korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea met speciaal KBO-pakket:5% korting op de basisverzekering, éénmalig € 20 tegemoetkoming op ledencontributie.
§ Aanzienlijke korting bij de rijbewijskeuring door een arts.
§ Gratis belastinginvulhulp door een daartoe opgeleid persoon bij niet te ingewikkelde aangiften (óók met eigen huis!).
Al met al zijn er veel mogelijkheden om de jaarlijkse contributie van € 30,00 gemakkelijk terug te verdienen.

Bent u 50 jaar of ouder, dan kunt u lid worden van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting!
Kunt u nu nog niet deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren, dan kunt u door lid te worden de Vereniging ondersteunen en nu reeds gebruik maken van een aantal voordelen.

Aan belangstellenden verschaft de secretaris graag nadere informatie. E-mail secretaris: kbo.hls3@gmail.com.

Wij heten U hartelijk welkom!

BESTUUR

Marja van Rossum – van Oppenraaij, secretaris
Hans Bartels, penningmeester
Josje Pappôt – Weide, 2e secretaris

Rekeningnummer Ver. 50Plus HLS: NL40 RABO 0117424528
Vereniging 50Plus Heilig Landstichting is, als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09130923.