VERENIGING 50PLUS HEILIG LANDSTICHTING   

HIER vindt u de website van KBO-Gelderland, afdeling Heilig Landstichting  

NIEUWSBRIEF 6 SEPTEMBER 2022

LID ZIJN VAN EEN CLUB KAN EENZAAMHEID VOOR NU, MAAR VOORAL OOK IN DE TOEKOMST BEPERKEN EN VOORKOMEN!

Wij zijn als seniorenvereniging verbonden aan de Unie KBO en afdeling van de KBO-Gelderland. We proberen vitaliteit uit te stralen. Wij zijn er voor iedereen die 50 jaar of ouder is.
Wij zijn er voor u, om samen met u, door activiteiten te ontwikkelen, omgang met elkaar te stimuleren. Heeft u voorstellen voor bepaalde activiteiten of interessante lezingen, dan horen wij het graag.

Informatie
Op het Oranjecomité na is de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting de oudste vereniging van ons kerkdorp. De vereniging telt ca.182 leden. Deze komen uit Heilig Landstichting en omgeving en zijn van alle gezindten.
Haar belangrijkste taken zijn:

Het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma
Jaarlijks omvat dit een aantal lezingen en presentaties over sociale, maatschappelijke en culturele onderwerpen, die aansluiten bij de interesses van de leden. Er is een kerstviering en een nieuwjaarsbijeenkomst; er zijn ludieke bijeenkomsten en excursies, zoals een jaarlijkse bustocht.

Het behartigen van de regionale belangen van de afdeling en de individuele leden

Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur contacten met de gemeente Berg en Dal, Forte Welzijn en de Seniorenraad in Groesbeek. De vereniging werkt soepel en effectief samen met de overige KBO-afdelingen in de Gemeente Berg en Dal. De vereniging organiseert bijeenkomsten, cursussen en activiteiten, maar neemt ook deel aan sommige activiteiten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, zoals de maandelijkse Dorpslunch op de 1e woensdag van de maand en de wandeling op elke 2e en 4e vrijdag van de maand. Elke 2e en 4e donderdag van de maand kunt u gezellig op de koffie komen in de Bosduivel. De koffie/thee wordt u aangeboden dankzij de samenwerking met de Bosduivel en de Dorpsvereniging.
Het lidmaatschap van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting kost € 30 per jaar en omvat tevens het lidmaatschap van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze organisaties behartigen de belangen van senioren op provinciaal en landelijk niveau.

Het bevorderen van de gezondheid van de leden
De vereniging stimuleert het bewegen van haar leden en hebben daarvoor op dinsdagmorgen de activiteiten ‘Sportief wandelen’, ‘Pilates’ en ‘Functioneel bewegen en in Balans’.
Dit alles wordt gedaan in ‘de Bosduivel’ onder leiding van bevoegde trainers.

Het bevorderen van het gebruik, aansluiten en omgaan met de digitale wereld

Om haar leden te helpen met het gebruik en de omgang met de digitale wereld stimuleert de vereniging het gebruik van internet door een eigen website en organiseert de vereniging trainingen voor vertrouwd en veilig gebruik van internet en via de hulpmiddelen smartphone, tablet, laptop en desktop.

Het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling
Leden ontvangen tien maal per jaar het KBO/PCOB Magazine (het kleurrijke magazine van de Unie KBO). De afdeling voegt daar een eigen Nieuwsbrief aan toe met informatie over de eerstkomende activiteiten en ander nieuws.

 

Andere voordelen:

  • De servicetelefoon van de Unie KBO
  • Korting (van 5 tot 10 procent) op vertoon van de ledenpas bij veel Groesbeekse winkels en bedrijven herkenbaar aan KBO-vignet en ook bij enkele Nijmeegse zaken voor producten bij eigen gebruik.
  • Korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea met speciaal KBO-pakket: 5% korting op de basisverzekering, éénmalig € 20 tegemoetkoming op ledencontributie.
  • Rijbewijskeuring door huisarts Paul Pulles, Heyendaalseweg 288 voor €40,00.
  • Gratis belasting-invulhulp door een daartoe opgeleid persoon bij niet te ingewikkelde aangiften (óók met eigen huis!).
    Al met al zijn er veel mogelijkheden om de jaarlijkse contributie van € 30,00 gemakkelijk terug te verdienen.

    Bent u 50 jaar of ouder, dan kunt u lid worden van de Vereniging 50Plus Heilig Landstichting!

Kunt/wilt u nu nog niet deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren, dan kunt u door lid te worden de Vereniging ondersteunen en nu reeds gebruik maken van een aantal voordelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de vereniging, onderdeel van de website van de KBO-Gelderland: www.kbo-gelderland.nl/afdeling/heilig-landstichting

Aan belangstellenden verschaft de secretaris graag nadere informatie.

E-mail secretaris: kbo.hls3@gmail.com.

Wij heten U hartelijk welkom!

 

BESTUUR

Marja van Rossum–van Oppenraaij    Secretaris

Hans Bartels                                        Penningmeester

Josje Pappôt – Weide                          Ledenadministratie

Rekeningnummer Ver. 50Plus HLS: NL40 RABO 0117424528
 
 Vereniging 50Plus Heilig Landstichting is, als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09130923.