KBO

KBO logo

BESTUUR

Voorzitter: Jan Spanhoff, Philippuslaan 7, tel. 024-3233639
Secretaris: Joop van Rossum, Andreaslaan 6, tel. 024-3220931; e-mail: kbo.hls3@gmail.com
Penningmeester: Arie Riegman, Heeskesacker 2049, tel. 024-3886337
Ledenadministratie: José Janssen-van Geel, Nijmeegsebaan 110, tel. 024-3600823
Lid externe zaken: Christianne de Meijer, Nijmeegsebaan 144, tel. 024-3235429

Laatste nieuwsbrief van de KBO: mei 2015

Activiteitenprogramma jan-jun 2014: programma (verouderd)

INFORMATIE

KBO staat voor: Katholieke Belangen Organisatie voor senioren.

Op het Oranjecomité na is de KBO Heilig Landstichting de oudste vereniging in het dorp. De vereniging heeft ruim 150 leden. Deze komen uit een aanzienlijk grotere omgeving dan alleen Heilig Landstichting; bovendien zijn ze afkomstig uit alle gezindten.

Als haar belangrijkste zaken ziet deze KBO-afdeling :

Het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma.

Jaarlijks omvat dit een tiental lezingen en presentaties over sociale, maatschappelijke en culturele onderwerpen, waarvoor bij de leden belangstelling bestaat. Er is een kerstviering; er zijn ludieke bijeenkomsten en excursies, zoals een jaarlijkse bustocht.

Het behartigen van de regionale belangen van de afdeling en de individuele leden.

Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur contacten met de gemeente Groesbeek, de Stichting Welzijn Ouderen en de Seniorenraad in Groesbeek. De vereniging werkt soepel en effectief samen met de overige KBO-afdelingen in het Rijk van Nijmegen, vooral met die in Groesbeek. Van oudsher heeft de organisatie goede relaties met Parochie De Drie Eenheid (locatie Heilig Landstichting). De vereniging neemt deel aan sommige projecten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting.
{Het lidmaatschap van KBO Heilig Landstichting omvat tevens het lidmaatschap van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze organisaties behartigen de belangen van senioren op provinciaal en landelijk niveau}.

Het bevorderen van de gezondheid van de leden.

KBO Heilig Landstichting heeft een eigen gymnastiekclub. Daarin is een aantal leden wekelijks, onder bevoegde leiding, actief bezig met bewegen.

Het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling.

Leden ontvangen tien maal per jaar Nestor (het kleurrijke magazine van de Unie KBO). De afdeling voegt daar vaak een eigen Nieuwsbrief aan toe met informatie over de eerstkomende activiteiten en andere wetenswaardigheden.

Andere voordelen zijn:

  • De servicetelefoon van de Unie KBO
  • Korting (van 5 tot 10 procent) op vertoon van ledenpas bij veel Groesbeekse winkels en bedrijven herkenbaar aan KBO-vignet en ook bij enkele Nijmeegse zaken voor producten bij eigen gebruik. Lijst te verkrijgen bij Christianne de Meijer
  • Korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea met speciaal KBO-pakket:10% korting op de basisverzekering; € 75 retour bij intrede + éénmaal € 20 tegemoetkoming op ledencontributie; info bij het bestuur. Informatie bij  Christianne de Meijer
  • Aanzienlijke korting bij de rijbewijskeuring door een arts; het bestuur kan u naar enkele artsen ter plaatse verwijzen. Informatie bij Christianne de Meijer
  • Gratis belastinginvulhulp door een daartoe opgeleid persoon bij niet te ingewikkelde aangiften (óók met eigen huis!).
  • U bent ook welkom op de maandelijkse dorpslunch in Hostellerie Rozenhof, Nijmeegsebaan op elke eerste woensdag van de maand (behalve januari) om 12.30 uur voor een bedrag van € 10,00.
  • Er verschijnt geregeld een Nieuwsbrief met geplande activiteiten en andere mededelingen.

Al met al zijn er veel mogelijkheden om de jaarlijkse contributie van € 26,00 gemakkelijk terug te verdienen.

Ook U kunt lid worden  van de KBO!  Senioren vanaf de leeftijd van 50 jaar!

Aan belangstellenden verschaft de secretaris of mevrouw José Janssen-van Geel graag nadere informatie. Degene die lid wil worden kan zich bij hen opgeven (onder vermelding naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). U krijgt zo spoedig mogelijk een ledenpas. Informatie kunt U natuurlijk ook krijgen bij  de andere bestuursleden.

Wij heten U hartelijk welkom!

 

KBO Heilig Landstichting is, als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09130923.


Comments are closed.

Back to Top ↑