HEILIG LANDSTICHTING
Contact: Helma Nijenhuis
Email: heemkundewerkgroephl@gmail.com 

Op deze pagina vindt u wetenswaardigheden over onze heemkundewerkgroep.

 

Doel van de werkgroep:

Historische onderwerpen die betrekking hebben op het dorp Heilig Landstichting en om

geving te onderzoeken, te beschrijven en de resultaten daarvan te publiceren.

Binnenkort krijgt u hier toegang tot ons FotoArchief

[ngg src=”galleries” ids=”22″ display=”imagebrowser”]

Boeken geschreven door leden van de werkgroep:

Jan Barendsen e.a., Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving. Utrecht: Matrijs, 2005 (2e druk). ISBN 90 5345 170 6. Prijs € 19,95

Klaas Bouwer, Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald. Utrecht: Matrijs, 2003. ISBN 90 5345 229 x. Prijs € 24,95

Klaas Bouwer, Een verrukkelijk gezigt. Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. Utrecht: Matrijs, 2014. ISBN 978-90-5345-482-4. Prijs € 34,95

Klaas Bouwer, Brakkenstein, Een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners. Nijmegen: Valkhof Pers, 2018. ISBN 978-90-5625-494-0. Prijs € 15,00

Klaas Bouwer, De Kwakkenberg en zijn grondlegger Joachimus van Houweninge. Nijmegen: Boekhandel Roelants, 2023. ISBN 978-90-74241-53-3

Bijzondere uitgaven onder redactie van de Heemkundewerkgroep:

C.D. Röling-Taverne, Goed dat wij niet alles wisten. Dagboek van een oma, 1942, 1944. Mevrouw Röling woonde tijdens de oorlog in Heilig Landstichting. Zij beschrijft haar belevingen en overwegingen in het jaar 1942 en gedurende de bevrijdingsperiode.
Heilig Landstichting: Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’, 2008. ISBN 978 90 81294218. Prijs € 5,-

Frans Geertsen, Op weg naar de Rijn. Februari/Maart 1945
Het is meer dan 70 jaar geleden dat de operatie Market Garden op 17 september 1944 plaatsvond. Wie kan zich nog voorstellen welke verschrikkingen de bevolking van de stad Nijmegen en omstreken in de daarop volgende maanden moest doorstaan?
Ook van de grootte en de felheid van de militaire operaties, in het vroege voorjaar van 1945, kunnen zich nog weinigen een voorstelling maken. Deze operaties leidden tot de verovering van het gebied tussen Maas en Rijn. Ze maakten het oversteken van de Rijn mogelijk. Dit resulteerde uiteindelijk in de bevrijding van Nederland.
Heilig Landstichting: Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’, 2010. Prijs € 9,50

Heilig Landstichting Honderd jaar in beeld. Foto’s van vroeger en nu…
Naar aanleiding van de viering van het honderdjarig bestaan van de Heilig Landstichting is een boekje met foto’s uitgegeven. Het fotoboekje is samengesteld door de leden Frans Geertsen, Riet de Groot-Biessels en Teun de Groot van de Heemkundewerkgroep van de Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’. De illustraties zijn afkomstig uit de archieven van de Cenakelkerk Heilig Landstichting, het archief van de Stichting van ‘Ploeg tot Heilig Landstichting’ alsmede uit de privé verzamelingen van Huub Schoot, Frans Geertsen en Teun de Groot.
Heilig Landstichting: Stichting van ‘Ploeg tot Heilig Landstichting’, 2011. Prijs € 9,50

Frans Geertsen & Helma Nijenhuis, Oorlogsgraven aan de voet van de Nebo Het kerkhofje van de Grenadier Guards. 2021. In 2021, meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is er nog een heel kleine groep van mensen die dat alles hebben meegemaakt. Van de militairen die in die oorlog hebben gevochten leeft nog slechts een enkeling.

Brochure-reeks ‘Uit de historie van Heilig Landstichting’

Deze brochurereeks bestaat uit geïllustreerde boekjes op A5 formaat. Deze zijn onder andere te bestellen c.q. verkrijgbaar bij heemkundewerkgroephl@gmail.com

Joke Droog en Marga van Schalkwijk, Een architectonische wandeling door Heilig Landstichting. Nummer 1, 2005. Prijs € 3,50
Aan de hand van verschillende woningen beschrijft deze wandeling diverse architectonische stijlen uit de 20e eeuw. De basis voor deze wandeling is gelegd door architect Dick Pouderoyen. Duur van de wandeling ongeveer 1 uur

Joke Droog en Tineke van der Brug, Wandeling langs Rijksmonumenten in Heilig Landstichting. Nummer 2, 2005. Prijs € 3,50
Begin vorige eeuw ontstond hier het pelgrimsoord Heilig Land Stichting. Dit boekje vertelt over de bijzondere ontstaansgeschiedenis hiervan. De wandeling voert u – via de oude pelgrimsroute en op de begraafplaats – langs diverse gebouwen en monumenten, waarvan in 2003 een aantal tot Rijksmonument is verklaard.
Duur van de wandeling ongeveer 1½ uur.

André Sassen, Op ’t Bergje, een van de oudste huizen van Heilig Landstichting. Nummer 3, 2006. Prijs € 3,50
Een speurtocht naar de geschiedenis van dit huis en zijn bewoners. Het huis is gelegen op het hoogste punt van het dorp (Nijmeegsebaan 70). In 1783 wordt dit huis voor het eerst genoemd in een brief van Carel van Bijlandt aan de Rekenkamer. De Rekenkamer hield in die tijd, namens de Staten van Gelre, toezicht op het beheer en bestuur van dit gebied.

Frans Geertsen en Richard van der Mast, Van Mariënboomken tot Mariënbos. Geschiedenis van het Landgoed Mariënboom. Nummer 4, 2007. Prijs € 3,50
Dit boekje beschrijft het ontstaan van het landgoed Mariënboom en de veranderingen die daar in de loop der eeuwen plaatsvonden. Speciale aandacht wordt besteed aan een Canadees repatriëringskamp dat na de Tweede Wereldoorlog in het Mariënbos was gelegen.

Marga van Schalkwijk, Hotel Mariënboom. Een bewoner vertelt. Nummer 5, 2007. Prijs € 3,50 Deze brochure bevat een beschrijving van een karakteristiek huis in onze omgeving, Mariënboom. Centraal daarin staat het verhaal van een oud-bewoner, de heer E. Rubens. Hij vertelt over een bewogen tijd in het toenmalige hotel Mariënboom.

André Sassen, De Hussenburg. Een pannenfabriek te Heilig Landstichting.
Nummer 6, 2008. Prijs € 3,50. Van 1886 tot 1924 stond aan de Nijmeegsebaan, tussen Hostellerie Rozenhof en de Josuelaan, een pannenfabriek: ‘De Hussenburg’. Van de daar aanwezige lössleem werden verschillende soorten dakpannen gemaakt. In 1924 sloot de fabriek wegens gebrek aan grondstof.

Frans Geertsen, Teun de Groot, Riet de Groot- Biessels, Helma Nijenhuis,
Mariënbosch. Geschiedenis van klooster en Pensionaat. Nummer 7, 2009. Prijs € 3,50. Deze brochure beschrijft het ontstaan, de architectuur en de bouw van het klooster en pensionaat in de periode van 1924 tot 1980. In die tijd kwam Mariënbosch tot bloei. De Tweede Wereldoorlog liet zijn sporen na in het gebouw. Na 1980 veranderde het gebruik en de bestemming van het gebouwencomplex ingrijpend.

André Sassen, Bloemen in het parkje. Nummer 8, 2011. Prijs € 4,50. In 2009 heeft de Gemeente Nijmegen een parkje aangelegd aan de Nijmeegsebaan tegenover Heilig Landstichting. De aanleg hiervan wordt kort beschreven en er worden foto’s getoond van planten die er groeien en bloeien. Ook wordt er ingegaan op de betekenis van de naam en op het nut van de planten voor mens en dier.

Frans Geertsen, De orgels van de Cenakelkerk. Nummer 9, 2014. Prijs € 5,00. De orgels van de Cenakelkerk, historisch, muzikaal en technisch bezien.
Speciale aandacht wordt besteed aan het antieke orgel dat ooit eigendom was van Marius Monnikendam.

Klaas Bouwer, De Nijmeegsebaan van zandpad tot drukke verkeersweg. Nummer 10, 2016. Prijs € 5,00. Het boekje gaat over de geschiedenis van de aanleg en het beheer van deze weg, van zandweg tot asfaltbaan.

Frans Geertsen, De overkant, het vergeten vliegveldje aan de d’Almarasweg
Nummer 11, 2016 Prijs € 5,00. Een vliegveld voor de “vliegende ogen van de artillerie” werd op 21 en 22 september 1944 gebouwd naast de spoorlijn Nijmegen- Kleve, Dat veroorzaakte Duitse beschietingen en daardoor slachtoffers in het dorp Heilig Landstichting…

Loes Lecluse, Over de Annunciatiekapel op Het Heilig Land Nijmegen. Nummer 12, 2017 Prijs € 5,00. Tussen 1915 en 1923 bouwde aannemer J. van Groenendael op ‘Museumpark Het Heilig Land’ , aan het dorpspleintje van het nagebouwde dorp Nazareth,de kapel van de Annunciatie.
Montfortaan pater J.Kiewe, directeur van het park, liet in 1971, vanwege andere inzichten wat betreft het Oude en het Nieuwe Testament, het zadeldak, het torentje, en de bovenverdieping slopen en gaf aan het resterende begane-grond-deel de bestemming van filmzaaltje. Het boekje beschrijft wat er was en gaat dieper in op het beeldmateriaal o.a. op de vermoedelijke oorsprong hiervan.

Frans Geertsen, Verhalen over het Historisch Paneel aan de Nijmeegsebaan. Nummer 13, 2018. Prijs € 5,00. Op 5 juni 2018 is tegenover het restaurant Rozenhof een historisch paneel onthuld dat tot stand is gekomen door samenwerking van de gemeente Berg en Dal, onze Heemkundewerk-werkgroep en de Stichting Groesbeek Airborne-vrienden. Op het paneel wordt in drie talen aandacht gevraagd voor het in WOII in de nabijheid gelegen vliegveldje, een tijdelijke begraafplaats en een Duitse trein.

Loes Lecluse, Bovenlaag in een buitenhuis: jonkheren en baronnen. Nummer 14, 2021 Prijs € 5,00. Over van alles en nog wat rond het landhuis aan de van Haaftenlaan 12 Heilig Landstichting, voormalig Groesbeek.

Over de werkgroep:

 • De werkgroep is opgericht in 1997
 • De werkgroep ressorteert onder de Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’
 • Leden van de werkgroep:
      Klaas Bouwer
      Frans Geertsen
      Teun de Groot, 
      Helma Nijenhuis
      Huub Schoot, 

Bankrekening: NL22RABO0117446483 t.n.v. Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’ te Heilig Landstichting.

Contactpersonen:

Oproep:

Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Heeft u foto’s, documenten of ander historisch materiaal over ons dorp? Neem dan contact op met een van bovenstaande contactpersonen.