Dorpsagenda 2024-2028

Een dorpsagenda bevat afspraken over acties gericht op de eigen leef- en woongemeenschap die bewoners belangrijk vinden en waar zij zich voor willen inzetten. Een dorpsagenda vormt een stap in de ontwikkeling van burgerparticipatie en wordt gestimuleerd door de Gemeente Berg en Dal. In Heilig Landstichting werd de eerste dorpsagenda in 2018 door de Dorpsvereniging voorbereid aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder de dorpsbewoners. Dit resulteerde in Dorpsagenda 2019 – 2023, waarin de wensen van bewoners waren gegroepeerd in vijf thema’s: Samen, Jong, Bewegen, Veiligheid, en Duurzaamheid. Per thema waren acties geformuleerd, waarmee werkgroepen van vrijwilligers en het bestuur van de Dorpsvereniging aan het werk gingen. In 2022 – 2023 heeft het bestuur de lopende dorpsagenda geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie presenteert het bestuur op de ALV de nieuwe Dorpsagenda 2024 – 2028.

.

Evaluatierapport Dorpsagenda 2023

.

Dorpsagenda 2024 – 2028

.

Werkgroepen

Dorpsbewoners kunnen suggesties doen aan de werkgroepen, of zich melden als vrijwilliger voor één van de activiteiten/thema’s. U bent van harte welkom!!