Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Bestuur

Het bestuur is per 28 maart 2023 als volgt samengesteld:

Tom Smit, voorzitter

Jaap Festen, secretaris, redactie Oorbelletje, coördinatie werkgroep Jong

Elo de Mul, penningmeester

Anna Mourits, coördinatie vrijwilligers, dorpsmail

Jan de Koning, duurzaamheid, webmaster, dorpsmail, contactpersoon Orientalis, RvT Bosduivel

Vera Mattijssen, contactpersoon Oorschelp, RvT Bosduivel

Contactadres: dorpsvereniging@gmail.com 

Statuten

Huishoudelijk reglement

ANBI verklaring