Beste bewoners van de Heilig Landstichting,

 

In de Heilig Landstichting zijn veel bewoners al druk bezig met de energietransitie. Als je door het dorp wandelt, en je hebt daar oog voor, dan zie je het aantal zonnepanelen snel toe nemen, vooral daar waar huizen worden verbouwd door nieuwe bewoners. Aan de andere kant zijn er ook nog veel huizen, waar de overgang naar een duurzame energievoorziening minder soepel verloopt.

De vraag is: Hoe gaat de energiesituatie zich de komende jaren ontwikkelen? Gaat het bijvoorbeeld lukken om Heilig Landstichting volledig energieneutraal te maken, zodat alle bewoners van een lage energierekening kunnen profiteren?

Er zijn veel (burger)initiatieven om om het wonen in een dorp of wijk voor iedereen energiezuiniger -en daarmee ook comfortabeler- te maken. Voorbeelden:

  • Vorming van een energiecoöperatie
  • Gezamenlijke opslag van energie,
  • Wijkverwarming met aardwarmte,
  • Deelsystemen voor (elektrische) auto’s,
  • Stroom leveren aan huishoudens die geen zonnepanelen hebben.

Om een idee te krijgen van de uitgangssituatie in ons dorp hebben we een enquête samengesteld om te inventariseren:

  • Hoe het ervoor staat met het huidige energiegebruik,
  • Welke maatregelen bewoners al hebben uitgevoerd om hun energiegebruik te beperken,
  • In hoeverre bewoners mee willen denken aan de toekomstige energievoorziening in ons dorp,
  • Welke ideeën bewoners hebben over de toekomstige energievoorziening.

Wij vragen u om deze enquête in te vullen en aan de dorpsvereniging te retourneren. U kunt de enquête ook op de website invullen.

ENERGIE ENQUÊTE 2023

Hoe zou u uw woning (verder) willen verduurzamen?

Waar ziet u tegenop als het gaat om verduurzaming van jullie huis?