Naar een CO2 vrije Energievoorziening in Heilig Landstichting

Al enige jaren wordt gesproken over het klimaatakkoord. Het kabinet wil daarin overstappen naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Op zich een mooi streven, maar ga er maar aanstaan! Co2 vrij betekent vooral geen gas, geen olie en al helemaal geen kolen. En juist daarvoor hebben we een prachtige infrastructuur opgetuigd met enkele grote centrales en een netwerk van hoogspanningsmasten, ondergrondse kabels en leidingen om gas en elektriciteit naar alle huizen te brengen. Binnen deze infrastructuur hebben de energieproducenten en netwerkbedrijven het voor het zeggen. Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem?

De eerste stap naar een CO2 vrij Heilig Landstichting kun je vrij eenvoudig zelf zetten door je huis te isoleren en door minder energie te gebruiken. Maar om de overstap te maken naar duurzame energiebronnen, wind, zon, en water, is daarnaast een heel andere infrastructuur nodig. Vooral omdat het aantal productie-installaties enorm toeneemt en steeds meer gebruikers ook energieproducenten worden. Het ligt dus voor de hand dat die gebruikers dan ook meer regie zouden moeten hebben in de overgang naar een decentrale energieopwekking. En inderdaad, binnen de nieuwe wet- en regelgeving krijgt de gebruiker steeds meer ruimte om op de energiemarkt actief te zijn. Wat zijn de mogelijkheden?

Als gebruiker kun je bijvoorbeeld je verbruikspatroon direct afstemmen op de markt. Je spreekt dan van een dynamische elektriciteitsprijs. Je neemt elektriciteit af van het net als die goedkoop is, bijvoorbeeld om een thuisbatterij of elektrische auto op te laden. En als de elektriciteit duur is, gebruik je je eigen productie- of opslagcapaciteit (zonnepanelen, de batterij van een elektrische auto of een thuisbatterij). Door de opkomst van energiemarktplaatsen kunnen gebruikers ook hun zelf opgewekte energie verkopen aan andere gebruikers. Dat kunnen ze als kleine zelfstandige, maar ook als collectief. De nieuwe energiewet opent nadrukkelijk de deur voor de opzet van lokale energiecoöperaties. Daarin werken buurtbewoners samen om bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen of de opgewekte energie te delen.

In Heilig Landstichting zijn veel bewoners al druk bezig met de energietransitie. Toch zijn er nog veel huizen, waar de overgang naar duurzame energie niet zo soepel verloopt. De vraag is: Hoe gaat de energiesituatie zich de komende jaren ontwikkelen? Gaat het bijvoorbeeld lukken om Heilig Landstichting volledig energieneutraal te maken, zodat allebewoners van een lage energierekening kunnen profiteren en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot? Hoe kunnen wij elkaar daarbij helpen o.a. met een energiecoach, een gezamenlijke aanpak, maar ook meer.

In Heilig Landstichting zijn verschillende (burger)initiatieven mogelijk om het wonen in ons dorp voor iedereenenergiezuiniger -en daarmee ook comfortabeler- te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Energiecoöperatie of een Bewonersgroep Verduurzaming. Dergelijke initiatieven leggen de regie over de energievoorziening bij de gebruikers die daardoor minder afhankelijk worden van grote energiebedrijven. Zo’n initiatief zou zich bezig kunnen houden met:

  • Energie delen met huishoudens die geen zonnepanelen hebben.
  • Collectieve inkoop en aanleg van isolatiematerialen, zonnepanelen, warmtepompen, etcetera,
  • Gezamenlijke opslag van energie,
  • Deelsystemen voor (elektrische) auto’s en/of laadpalen,
  • Wijkverwarming,

Om een idee te krijgen van de uitgangssituatie in ons dorp en om de interesse in een burgerinitiatief te peilen hebben we een enquête samengesteld. In deze enquête inventariseren we:

  • Hoe het ervoor staat met het huidige energiegebruik,
  • Welke maatregelen bewoners al hebben uitgevoerd om hun energiegebruik te beperken,
  • In hoeverre bewoners mee willen denken en werken aan de toekomstige energievoorziening in ons dorp,
  • Welke ideeën bewoners zelf hebben over de toekomstige energievoorziening,
  • Welke behoeften dorpsbewoners hebben aan hulp en coaching bij het omschakelen naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem.

Door op bovenstaande knop te klikken kunt u de enquête invullen. Hartelijk dank voor uw medewerking

Bij voldoende belangstelling willen we in de loop van februari 2024 een bijeenkomst organiseren waar we de resultaten van de enquête willen bespreken en verkennen of en welke concrete stappen we kunnen zetten op weg naar een CO2 -vrije elektriciteitsvoorziening in Heilig Landstichting. We willen dan ook een paar voorbeelden van duurzame dorpen in Gelderland laten zien. Via de dorpsmail en de website houden we u op de hoogte.