Werkgroep Zorgzaamheid

In het huidige zorglandschap tekenen zich steeds meer tekorten aan zorgmedewerkers en financiële beperkingen af. Waartoe deze knelpunten op termijn gaan leiden en wat de oplossingen moeten worden is nog niet goed te overzien. Tot versterking van sociale cohesie en leefbaarheid in het dorp hoort zeker bijzondere aandacht voor kwetsbare medebewoners. Dit thema is te vatten onder zorgzaamheid en omzien naar elkaar. Binnen het kader van de dorpsagenda wil het bestuur de dorpsbewoners stimuleren om Medeverantwoordelijkheid voor elkaars welzijn te dragen, door:

 • Een actief netwerk van straatcontactpersonen
 • Zorg voor ouderen te activeren bijvoorbeeld met een boodschappen- of taxidienst
 • Een zorg-app te promoten voor individuele hulp aan een mede-dorpsbewoner
 • Oog te hebben voor bereikbaarheid van winkels en maatschappelijke voorzieningen
 • Vrijwilligerswerk en burenhulp te waarderen
 

Contact met de Werkgroep

Het bestuur heeft haar leden Vera Mattijssen en Anna Mourits benoemd tot ambassadeurs van dit thema, met als belangrijkste rol het initiëren, enthousiasmeren en faciliteren van activiteiten op dit gebied.

Activiteiten

De werkgroep brengt vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar en wil zich inzetten voor:

 • aandacht voor alleenstaande ouderen (koffie drinken, activeren, wandelmaatje en overig welzijnswerk) 
 • opzetten van een klussendienst,
 • mantelzorg samen met buren en familie,
 • een actief netwerk van straatcontactpersonen
 • opzetten van een vrijwilligersnetwerk,
 • informatie en advies over het therapeutennetwerk, professionele hulp en maatschappelijke faciliteiten
 • ouderenvervoer
 • woningen voor ouderen. 

 

Berichten

Aanmelden voor vrijwilligerswerk