Werkgroep Beleving

Onze natuurlijke leefomgeving en dorpshuis De Bosduivel bieden ons goede mogelijkheden om dicht bij huis dingen te ondernemen die onze lichamelijke en geestelijke fitheid kunnen voeden. Onder het thema Beleving willen we bevorderen dat we Samen genieten van natuur, cultuur en sport, door:

  • Wandelen en allerlei andere vormen van bewegen, zoals jeu de boules en golftoernooi, te blijven bevorderen
  • Bestaande en nieuwe culturele initiatieven te ondersteunen, zoals lezingen via de bibliotheekgroep en de heemkundewerkgroep, samen zingen, samen musiceren, open atelier en tuinieren in de moestuin bij het dorpshuis en in museumpark Orientalis
  • Hierbij oog te houden voor de wensen en belangen van bewoners van verschillende leeftijden

Contact met de Werkgroep

De bestuursleden die zich vooral bezig gaan houden met het thema Beleving zijn nog niet aangewezen. De bedoeling is dat zij de contacten met de vrijwilligersgroepen onderhouden en zorg dragen voor de continuïteit van activiteiten en opvolging van coördinatoren en organisaties.

Bestaande Activiteiten

Wandelen: Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er gewandeld. Aansluitend is er gelegenheid in het dorpshuis om nog even samen wat te drinken. De wandelingen starten om 14.00 uur bij dorpshuis De Bosduivel. 

Golftoernooi: Ieder jaar in augustus/september wordt een golftoernooi georganiseerd voor de golfliefhebbers in het dorp. In het Oorbelletje van juli wordt de exacte datum gepubliceerd. Contactpersoon is Bert Peters. 

Jeu de Boules: Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur verzamelt zich een aantal fanatieke jeu de boules-spelers bij de jeu de boules baan in de speeltuin aan de Profetenlaan. Je bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Biljarten: Biljartclub “de Stuiterende Ballen” oefent elke donderdagmiddag van 11:30 tot 14:00 uur in de Bosduivel. Als je mee wilt doen neem dan contact op met Wim de Vries