Werkgroep Verbinding

De afgelopen jaren heeft de Dorpsvereniging zich voornamelijk ontwikkeld in de richting van een vereniging die activiteiten stimuleert en (mede) organiseert met als doel de sociale cohesie in het dorp te bevorderen. Een aanzienlijk deel van deze activiteiten gaat om communicatie en om het organiseren van contactmomenten tussen dorpsgenoten en tussen andere verenigingen en organisaties die actief zijn in het dorp zoals de Bosduivel, Vereniging 50Plus, Oranje Comité en Museumpark Orientalis. De dorpsvereniging is van een belangenbehartiger meer een vereniging geworden die de onderlinge samenhang en de leefbaarheid in het dorp bevordert. Daarin past Verbinding als belangrijk thema in de Dorpsagenda 2024 – 2028. Binnen dit thema willen wij de Betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij gezamenlijke doelen bevorderen, onder andere door:
  • Dorpshuis de Bosduivel optimaal als ontmoetingshart te gebruiken
  • Onze brede communicatiemiddelen goed te blijven benutten
  • De verbindingen met Vereniging 50plus, het Oranje Comité en dorpshuis de Bosduivel te onderhouden
  • Nieuwe gezinnen/bewoners actief te betrekken bij onze gemeenschap (bijvoorbeeld door een borrel voor hen in Bosduivel)
  • Op regelmatige tijdstippen samen te koken en te eten (seizoensoep, running diner, burendag.
  • Gezamenlijke klussen voor de gemeenschap te bedenken en aan te pakken (o.a. via NLdoet)

Contact met de werkgroep

Binnen het bestuur is Elo de Mul aangewezen als coördinator en bewaker van het thema Verbinding. Waar mogelijk blijft het bestuur zoeken naar vrijwilligers die de continuïteit van de diverse activiteiten rond dit thema kunnen en willen borgen. Het bestuur heeft daarbij een faciliterende en initiërende rol.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de werkgroep een aantal vaste activiteiten zoals:

  • in februari een kindercarnavalsavond
  • in april: de koningsdag
  • in mei de bevrijdingsdag
  • in december sinterklaasintocht en kerstfeest

Berichten