De Oorschelp is een uitgave van de dorpsvereniging en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting.

De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting. Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs.

De Oorschelp verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws voor en over het dorp en berichten van belang voor de dorpsbewoners. Ook krijgen nieuwe inwoners de gelegenheid zich voor te stellen. In een vaste rubriek, “Forever young”, zetten wij bewoners die al lange tijd in ons dorp wonen in het zonnetje.

De naam Oorschelp is bedacht door Hans Cramer. Hans kwam op deze naam door de volgende anekdote: “Begin tachtiger jaren meldde de Volkskrant over de heer Dries van Agt, destijds minister-president en woonachtig in Heilig Landstichting, dat hij altijd zo goed geïnformeerd was, omdat hij in de Oorschelp van de Heer woonde”.

Het logo van de Oorschelp is ontworpen door Koen Broersma.

Copy

Ook inwoners van Heilig Landstichting kunnen, al dan niet op verzoek van de redactie, copy aanleveren voor de Oorschelp. De redactie behoudt zich overigens altijd het recht voor om aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s). 

De aan te leveren foto’s bij artikelen dienen zo groot mogelijk te zijn, maar minimaal 150dpi. Foto’s dienen als losse bestanden te worden aangeleverd (dus niet in een Word document). Afbeeldingen dienen te worden aangeleverd in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-bestand.

Adverteren

De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de volgende adverteerders:

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper & Kramer, KEK dnl, InQasa, Health, Coaching & Consult, Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije, Zencentrum Nijmegen, Coby, Pulles Makelaardij.

Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? Dat kan. Neem hiervoor contact op met oorschelphls@gmail.com

Redactie

Marjan Habets en Wim de Vries, hoofdredactie  
Marleen Moggré                           
Jan Lucker, vormgeving            
Jan de Koning
Vera Mattijssen (namens bestuur dorpsvereniging)

Redactieadres

Andreaslaan 29, 6564AS Heilig Landstichting.

e-mail: oorschelphls@gmail.com

Archief

Hier vindt u alle voorgaande edities in PDF formaat