De Oorschelp

De Oorschelp is een uitgave van de dorpsvereniging Heilig Landstichting en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting. De Oorschelp verschijnt vier keer per jaar. Deze bevat nieuws voor en over het dorp en berichten van belang voor de dorpsbewoners.
Ook krijgen nieuwe inwoners de gelegenheid zich voor te stellen. 

De Redactie

De redactie van de Oorschelp is op het ogenblik als volgt samengesteld:

Wim de Vries (hoofdredacteur):  oorschelphls@gmail.com
Marleen Moggré:                            mm_moggre@care2.com
Jan Lucker (vormgeving):            info@kekdnl.nl
Miep Thuijls
Jan de Koning
Caroline Wienen-Poos (namens het bestuur dorpsvereniging)

Redactieadres: Andreaslaan 29, 6564AS Heilig Landstichting.

Waar komt de naam Oorschelp vandaan?

De naam Oorschelp is bedacht door Hans Cramer. Hans kwam op deze naam door de volgende anekdote: “Begin tachtiger jaren meldde de Volkskrant over de heer Dries van Agt, destijds minister-president en woonachtig in Heilig Landstichting, dat hij altijd zo goed geinformeerd was, omdat hij in de Oorschelp van de Heer woonde”.

Het prachtige logo van de Oorschelp is ontworpen door Koen Broersma.

Hoofdredacteur: Wim de Vries
e-mail: oorschelphls@gmail.com

De Oorschelp heeft een gedaanteverwisseling ondergaan per juni 2019.
We danken Jan Lücker van onze redactie voor zijn creativiteit en professionaliteit bij het ontwerp van
de Nieuwe Oorschelp. 

 

Hieronder vindt u de ingangen naar alle eerder verschenen uitgaven in PDF-formaat.