Doelstelling

De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van de bewoners en toekomstige bewoners van Heilig Landstichting. Deze belangen hebben betrekking op de woon- en leefomstandigheden in de ruimste zin en omvatten onder meer ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en gezondheid alsmede verkeer en veiligheid.

Jaarverslagen en overige jaarstukken

Jaarstukken ALV

Activiteiten

Overzicht activiteiten 2022

Wandelen

Faciliteiten

Communicatiemiddelen

Sociale kaart