Verslag informatieavond en voortgang herbeplanting

Voor wie er op 16 maart niet bij kon zijn, hier een kort verslag van de informatieavond over de herbeplanting en een overzicht van de voortgang.
De gemeente heeft een mooi plan gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met de biodiversiteit/ bloeiende planten voor bijen bijvoorbeeld.
In de meeste gevallen gaat het bij de herbeplanting om (soms smalle) perken langs de weg. Daarbij kan niet alles: in sommige vakken kan bijvoorbeeld maar 1 soort, om te zorgen voor een rustig beeld, planten moeten ook tegen zout kunnen (in geval er ‘s winters gestrooid wordt, en de beplanting moet ook te beheren zijn door de DAR.

Op de informatieavond was genoeg ruimte voor inbreng. Er werden dan ook een aantal aanpassingen gedaan.

Hier is de aangepaste presentatie van de gemeente te zien.

De ploeg van Elbers Groen is inmiddels gestart in de Moses en Aaronlaan met het plantklaar maken van de plantsoenen. Hier hebben de bewoners ook al wat struiken gekregen die zijn vrijgekomen. Ook in andere straten kunnen dorpsbewoners die dat op prijs stellen de vrijgekomen struiken en heesters (in overleg) hergebruiken. De mensen van Elbers Groen weten ervan.

De eerste 7.700 planten zijn besteld over 1,5 week wordt begonnen met het planten. 

Dorpsbewoners kunnen de mensen die aan het werk zijn vragen stellen, bijvoorbeeld over stukken waar herstel van de beplanting nodig is. Maar liever geen vragen over loszittende stoeptegels e.d. 

Als u meer wilt weten over de herinrichting van de plantsoenen kunt u mailen naar: r.gerritzen@bergendal.nl.

Laten we ons verheugen op weer een mooi, groen en biodivers dorp.