25 september: ondertekening convenant dorpshuis

 

 

Woensdag  25 september vond de ondertekening plaats van een convenant over het gebruik van gemeenschapshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting. Deze overeenkomst werd getekend door de Stichting Gemeenschapshuis Heilig Landstichting, de buurman dhr. J. Biert en wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Het Zaaltje zelf, dat de afgelopen maanden is verbouwd en uitgebreid, zal op een later tijdstip geopend worden.  Daarvoor moet eerst ook nog het ’t Bosduiveltje, een naastgelegen pand, worden afgebroken.

Bron: www.henkbaron.nl

Dorpsagenda 2019-2023 gepresenteerd!

Presentatie Dorpsagenda Heilig Landstichting.

Het net verbouwde dorpshuis ’t Zaaltje in Heilig Landstichting was zaterdagmorgen al weer bijna te klein voor de enorme toeloop van inwoners voor de presentatie van de dorpsagenda 2019-2023 van de Heilig Landstichting. Van de ongeveer 700 inwoners van het dorp waren er ruim 100 aanwezig. In vijf pitches werden de belangrijkste onderwerpen toegelicht: Vrijwilligersnetwerk, Jongeren, Veiligheid, Bewegen en Duurzaamheid. Buurten worden leuker, veiliger en socialer als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de buurt. En dat doen ze in de Heilig Landstichting! Wethouder Annelies Visser mocht de “Dorpsagenda” van Heilig Landstichting onthullen. Tevens werd de stemming van de nieuwe naam van het dorpshuis bekend gemaakt. Daarbij bleek dat van de vijf namen er twee met hetzelfde aantal stemmen uit de bus waren gekomen.  Er zal nu opnieuw gestemd moeten worden over deze namen, “de Ploeg” en “de Bosduivel”. De uitslag zal dan bekend gemaakt worden bij de officiële opening, welke later zal plaats vinden.

Jac Maris, Gab Smulders en WOII van 14 sept t/m 17 nov in Ateliermuseum Jac Maris Heumen

 

Jac Maris, Gab Smulders en de Tweede Wereldoorlog

Van 14 september t/m 17 november 2019 is er in het Ateliermuseum Jac Maris in Heumen een tentoonstelling met werk van Jac Maris en Gab Smulders. De tentoonstelling maakt deel uit van de grote Market Garden herdenkingen in onze regio.

De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme impact gehad op het leven van Jac Maris. Hij was actief in het verzet, werd geëerd in kringen van oud-verzetstrijders en kreeg na de oorlog vele opdrachten voor het maken van verzetsmonumenten. Het museum brengt met foto’s, kunstwerken en documenten deze bewogen fase uit zijn leven in beeld.

Heel anders is het verhaal van Gab Smulders, die een generatie jonger is. Hij beleefde de oorlog als jongetje van 9 tot 14 jaar, maar heeft de herinnering daaraan altijd meegedragen. In de jaren tachtig is hij de kunstenaar geweest die vorm heeft gegeven aan de diorama’s van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, die het bekende beeldje van de paratrooper maakte en van wie werk is geschonken aan generaal Gavin. Een aantal van zijn ‘oorlogswerken’ worden in het museum getoond.

Bij de tentoonstelling verschijnt een boek over Gab Smulders (prijs 15 euro). Het is geïllustreerd met 160 afbeeldingen. Een heel hoofdstuk is gewijd aan de vele werken die hij heeft gemaakt voor pastoor Rabou, voor de reisgidsen en parochieblaadjes van HLS.

Ateliermuseum Jac Maris

Looistraat 57

6582 BB Heumen

Geopend: woensdag- , zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Verkiezing naam dorpshuis

Je stem uitbrengen kan tot uiterlijk 28 september 10 uur via deze hyperlink.

 

Toelichting: In de vorige Oorschelp schreven we de prijsvraag uit:

“Hoe gaat ons nieuwe dorpshuis heten”

Dat leverde een mooi aantal reacties op, 23 in totaal.
Van jong tot oud stuurde ons een hele bloemlezing aan suggesties.

Inspiratie voor de nieuwe naam kent soms een historische invalshoek, zijn een parodie op of wil uitdrukking geven aan de functie van het verbinden van alle bewoners binnen ons dorp. Anderen zijn gehecht aan de traditionele naamgeving en willen die lijn voortzetten. Kortom er valt wat te kiezen!

We legden alle suggesties voor aan de vrijwilligers van het exploitatieteam en vroegen hen de vijf meest aansprekende namen te selecteren. Die vijf namen voor het dorpshuis brengen we in stemming waarbij we alle leden van de dorpsvereniging raadplegen.

Tijdens de burendag op 28 september om 11.00 uur wordt ons verbouwde dorpshuis in gebruik genomen.
Ook wordt bekend gemaakt welke naam ons dorpshuis in de toekomst zal dragen!
De winnaar van de prijsvraag wordt uitgenodigd de openingshandeling te verrichten.

 

Zaterdag 28 september 11.00 uur: Opening van Nieuwe Dorpshuis X !

Zet u het alvast in uw agenda?
Een belangrijk moment voor ons dorp: op zaterdag 28 september om 11.00 uur bent u van harte welkom
in ons Nieuwe Dorpshuis om de officiële opening bij te wonen in aanwezigheid van Wethouder Annelies Visser van Gemeente Berg en Dal en allen die hun bijdrage geleverd hebben aan de realisatie.

Hoe het dorpshuis gaat heten? Dat weten we pas op 28 september bij de onthulling van Dorpshuis en nieuwe naam waarvoor een prijsvraag is uitgeschreven. U kunt ook uw suggesties voor 1 augustus een nieuwe naam doorgeven aan de redactie van de Oorschelp

Na de opening start de Dorpsvereniging met de inmiddels traditionele Burendag met tal van activiteiten voor jong en oud!
Het programma ontvangt u binnenkort in de brievenbus samen met het Oorbelletje van augustus en zal ook op de website gepubliceerd worden.  

Hou de brievenbus in de gaten!

 

Parkeren op de Joanneslaan aan één zijde SVP !

Nogmaals maken wij de gebruikers van ‘t Bosduiveltje erop attent dat parkeren 
slechts aan één zijde van de Joanneslaan is toegestaan.
Kom het liefst te voet, met de fiets of parkeer uw auto op het kerkplein bij
de Cenakelkerk.
Het verbetert de bereikbaarheid van de omwonenden en voorkomt zo irritatie.
Alvast dank voor uw begrip !

Toekomstplannen Orientalis

Op 1 november 2018 heeft de heer Kees de Ruwe van Orientalis de toekomstplannen gepresenteerd in de Piet Gerritszaal. Omdat de opkomst toen niet zo groot was, maar het onderwerp voor ons dorp wel erg belangrijk, publiceren wij hier de presentatie ter uwer informatie.

Museumpark Orientalis bestaat 100 jaar

Lees verder over de nieuwe tentoonstelling waarin aandacht voor de ontstaansgeschiedenis

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?
Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !
Klik hier voor meer informatie.

Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen!
Klik hier voor de desbetreffende website-pagina van de gemeente