Parochie Heilige Drie-Eenheid sluit twee kerken: H. Hart in Berg & Dal en Lourdeskerk Nijmegen. Cenakelkerk blijft.

 

Dorpshuis De Bosduivel weer open vanaf 19 november na opheffing verzwaarde maatregelen

Gelukkig kunnen we weer open. 😊

In het gesprek met de minister-president van vrijdag jl gaf minister-president Rutte aan dat de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown per 19 november zal worden opgeheven. 
Dit betekent dat we dan weer gebruik kunnen maken van de Bosduivel.

We zijn daar erg blij om.
Net als bij de eerste golf blijkt wel dat een leeg dorpshuis maar een kaal gebouw is.

Dus vanaf as. donderdag gaan de geplande activiteiten weer “gewoon” van start.

Gewoon, want een aantal vaste Corona-maatregelen blijft van kracht:

  • Maximaal 30 deelnemers
  • Bij klachten thuis blijven
  • Bij binnenkomst handen desinfecteren
  • Mondkapje op bij het naar binnen komen en uitgaan
  • Zo veel mogelijk de looproute volgen
  • 1,5 meter afstand houden
  • En er is alleen koffie en thee

Er zal met de diverse cursusleiders gekeken worden hoe en wanneer eventueel misgelopen activiteiten kunnen worden ingehaald/ingepland.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpshuis De Bosduivel.
Han van Wijk, 
Sabine Schram, 
Wim Wispelweij. 

Wandelprogramma HLS gaat ook in november niet door.

Wandelen in HLS

De persconferentie van Mark Rutte afgelopen dinsdag heeft ook gevolgen voor het wandelen in november. Vanaf 5 november (t/m 19 november) mogen we nog maar met 2 mensen buiten wandelen en is het dorpshuis gesloten voor activiteiten. Ook daarna zullen we vermoedelijk maar met maximaal 4 mensen buiten mogen wandelen.

Helaas hebben we daarom moeten besluiten om de wandelingen van 13 November (Paddenstoelen) en van 27 november (Casa Nova) niet door te laten gaan.

Zodra het wandelen in groepsverband weer mogelijk is gaan we een nieuw programma opstellen. Mensen, die zich eerder opgegeven hebben voor bepaalde wandelingen, zullen we dan voorrang geven bij het aanmelden.

Wilt U op vrijdagmiddag toch graag met iemand van de wandelclub wandelen dan kan ik dat voor U regelen.

 

U kunt zich in dat geval aanmelden bij Annelies van Gunst, email adres anneliesvgunst@gmail.com of telefonisch 024 3553320 of 0644 832139.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annelies van Gunst
Email: anneliesvgunst@gmail.com

Dorpslunch 4 november gaat niet door !

Voor alle duidelijkheid vermelden we nog maar even dat i.v.m. de coronamaatregelen en 
de gesloten horeca het niet mogelijk is om de maandelijkse dorpslunch te organiseren.

Heeft iemand Poes Bibi gezien?

Poes Bibi vermist. 

Afgelopen maand hebben we onze woning aan de Meerwijkselaan verruild voor een woning in Arnhem.
Onze poes Bibi is mee verhuisd. Helaas heeft ze onze woning weten te verlaten op 20 oktober jl.
De kans bestaat dat ze terugloopt richting de oude woning aan de Meerwijkselaan.

Vermist sinds 20 oktober 2020
Poes Bibi
13 jaar
Grijs gestreept met witte snuit, sokjes en buik.
Ongechipt en Gesteriliseerd.
Mocht u denken haar gezien te hebben, stuur dan een bericht aan de dorpsvereniging@gmail.com
Dan zorgen wij dat u in contact komt met de familie Stoop. 
Alvast dank voor het uitkijken naar Bibi.

Halloweenloop gaat niet door … een bericht van het Oranje-Comité

Aan alle kinderen, draakjes en spookjes van HLS,

Het Oranjecomité heeft – na overleg en gelet op de huidige situatie – besloten om de Halloweenloop van aanstaande zaterdag niet te organiseren. Voor zowel de kinderen als voor de dorpsbewoners is dat erg jammer. Er is al zoveel wat niet door kan gaan. Maar het comité kan de verantwoordelijkheid voor het verloop ervan onder deze omstandigheden niet dragen

Uiteraard kan het zijn dat er in gezinsverband hier en daar wat spookjes of draakjes verschijnen in de straat. Hou rekening met elkaar en met de geldende regels.

Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer georganiseerd op pad!

Met groeten van het Oranjecomité HLS

Dorpshuis De Bosduivel: toch koffie & thee bij beperkte activiteiten mogelijk

De gemeente Berg en Dal vindt dat de dorpshuizen een belangrijke functie  hebben in de sociale cohesie in de verschillende kernen in de gemeente. In overleg met de gemeentelijke vertegenwoordiger is – voorlopig-  afgesproken om de horecafunctie van de Bosduivel toch gedeeltelijk open te stellen.

Dit betekent dat -in afwijking van eerdere berichten conform de landelijke richtlijnen- koffie/thee en andere dranken, muv alcoholische dranken toch mogen worden verstrekt.
Wel blijft het maximaal aantal deelnemers van 30 personen en de eindtijd van 22.00 uur voor activiteiten van kracht.

Ook het verzoek om zoveel mogelijk mondkapjes te gebruiken bij het bezoek aan de Bosduivel.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Bosduivel