Voorlichtingsmiddag Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen

Op 16 augustus geeft het COiL (centrum voor ontmoeting en levensvragen) een voorlichting over hun ‘Cursus voor Weduwen/Weduwnaars.

Meer  informatie bij Nicolette Hijweege, de coördinator van het COIL.

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Verslag informatieavond en voortgang herbeplanting

Voor wie er op 16 maart niet bij kon zijn, hier een kort verslag van de informatieavond over de herbeplanting en een overzicht van de voortgang.
De gemeente heeft een mooi plan gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met de biodiversiteit/ bloeiende planten voor bijen bijvoorbeeld.
In de meeste gevallen gaat het bij de herbeplanting om (soms smalle) perken langs de weg. Daarbij kan niet alles: in sommige vakken kan bijvoorbeeld maar 1 soort, om te zorgen voor een rustig beeld, planten moeten ook tegen zout kunnen (in geval er ‘s winters gestrooid wordt, en de beplanting moet ook te beheren zijn door de DAR.

Op de informatieavond was genoeg ruimte voor inbreng. Er werden dan ook een aantal aanpassingen gedaan.

Hier is de aangepaste presentatie van de gemeente te zien.

De ploeg van Elbers Groen is inmiddels gestart in de Moses en Aaronlaan met het plantklaar maken van de plantsoenen. Hier hebben de bewoners ook al wat struiken gekregen die zijn vrijgekomen. Ook in andere straten kunnen dorpsbewoners die dat op prijs stellen de vrijgekomen struiken en heesters (in overleg) hergebruiken. De mensen van Elbers Groen weten ervan.

De eerste 7.700 planten zijn besteld over 1,5 week wordt begonnen met het planten. 

Dorpsbewoners kunnen de mensen die aan het werk zijn vragen stellen, bijvoorbeeld over stukken waar herstel van de beplanting nodig is. Maar liever geen vragen over loszittende stoeptegels e.d. 

Als u meer wilt weten over de herinrichting van de plantsoenen kunt u mailen naar: r.gerritzen@bergendal.nl.

Laten we ons verheugen op weer een mooi, groen en biodivers dorp.

 

 

Overnachtingen voor vierdaagse-lopers in de Bosduivel

Geslaagde 15de verjaardag Dorpsvereniging

Op 24 september vierden we de 15de verjaardag van de Dorpsvereniging. Ondanks het druilerige weer kwamen zo’n 120 dorpsbewoners opdagen, om twee uur voor de aftrap met koffie/thee en gebak, om half drie voor de opening van de fototentoonstelling, om half vier voor het ophalen van de pakketten voor de vegetarische week, en om half vijf voor de borrel en het groot vegetarisch dorpsbuffet.

[ngg src=”galleries” ids=”19″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Ook de aftrap van het biodiversiteitsprogramma 2022-2023 door Tiny Wigmans was druk bezocht. Rond vier uur druppelden -naast de regen- ook de bijdragen aan het buffet vanuit verschillende straten en lanen binnen. Zowel de jeugd als veel nieuwe bewoners en ook ouderen vormden een bont gezelschap met geanimeerde gesprekken, enthousiaste buitenactiviteiten en een heerlijke maaltijd. De pakketten voor de vegetarische week waren goed gevuld en werden zeer gewaardeerd; de fototentoonstelling, opgeluisterd met pianospel door Thea Sta

dlander, bood veel aanknopingspunten voor gesprekken over het historisch perspectief van ons dorp en de dorpsvereniging.

Met dank aan het organiserend team, de vele koks die hebben bijgedragen aan het buffet, de corveeërs/afwassers, de bouwers van het bijenhotel, de kinderen die met Helen de zaadbommetjes maakten, de samenstellers en inrichters van de tentoonstelling en het productenpakket voor de vegetarische week, en natuurlijk de dorpsgenoten voor hun enthousiaste aanwezigheid.

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?
Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !
Klik hier voor meer informatie.

Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen!
Klik hier voor de desbetreffende website-pagina van de gemeente