16 maart: Voorlichtingsavond Herbeplanting

Er is nogal wat overhoop gehaald in ons dorp de afgelopen tijd. Sommige straten kregen zelfs een tweede of derde sleufgraafbeurt. Maar het einde van al het graafwerk komt in zicht. Op verzoek van het bestuur heeft de Werkgroep Duurzaamheid, die dit jaar de Biodiversiteit op haar programma heeft staan, contacten gelegd met de gemeente Berg en Dal om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het nieuwe groen in kaart te brengen.

In de gesprekken met de gemeente heeft de werkgroep aangegeven  dat het van belang is om te zorgen voor voldoende diversiteit in de beplanting en dat de beplanting nog voor de zomer hersteld zou moeten zijn. 

De gemeente vindt ook dat niet te laat in het seizoen moet worden aangeplant. Daarom heeft de werkvoorbereider ‘Herstel Beplanting’, René Gerritzen, een inventarisatie van plantvlakken en een beplantingsplan voor de hele HLS voorbereid. In verband met beheer en onderhoud heeft hij samen met de uitvoerende hovenier en in overleg met de werkgroep een assortiment aan planten uitgezocht en een strakke planning voorgesteld.

Vanaf 20 maart gaat de hovenier aan de slag met het plantklaar maken van de plantvakken

Op 16 maart komen de werkvoorbereider en de uitvoerende hovenier naar de Bosduivel om aan dorpsgenoten de plannen voor de herbeplanting en de stand van zaken toe te lichten. De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 – 21:30 u.. Je kunt je via nevenstaand formulier aanmelden. 

Voorbeeld van beplantingsplan K. Davidlaan

Ik kom naar de voorlichtingsavond over de herbeplanting