De Dorpsvereniging is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).
De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat op deze website de navolgende informatie publiekelijk toegankelijk is.

1. Naam
Dorpsvereniging Heilig Landstichting

2. RSIN of Fiscaalnummer
8177.24.205

3. Contactgegevens
E-mail: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

4. Bestuurssamenstelling
Zie de rubriek ‘Bestuur’ op deze site

5. Beleidsplan
Zie de rubriek ‘Ledenvergadering / Jaarverslag’ op deze site voor het meest recente beleidsplan.

6. Beloningsplan
De Dorpsvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen personen in dienst.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

7. Doelstellingen
Zie de rubriek ‘Doel van de Dorpsvereniging’ op deze site.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie de rubriek ‘Ledenvergadering / Jaarverslag en financieel overzicht’ op deze site voor het meest recente jaarverslag. 

9. Financiële verantwoording
Zie de rubriek ‘ALV2018’ op deze site voor het meest recente financiële jaarverslag.