ANBI Gegevens

De Dorpsvereniging is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).
De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat op deze website de navolgende informatie publiekelijk toegankelijk is.

1. Naam
Dorpsvereniging Heilig Landstichting

2. RSIN of Fiscaalnummer
8177.24.205

3. Contactgegevens
E-mail: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

4. Bestuurssamenstelling
Zie de rubriek ‘Bestuur’ op deze site

5. Beleidsplan
In de Algemene Ledenvergadering wordt d.m.v. behandeling jaarverslag rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.  Zie voor de activiteiten van komend jaar: Beleidsplan.

6. Beloningsplan
De Dorpsvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen personen in dienst.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

7. Doelstellingen
Zie ‘Doel van de Dorpsvereniging’ en statuten op deze site.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Zie Jaarverslagen voor het meest recente jaarverslag. 

9. Financiële verantwoording
Zie Jaarverslagen voor het meest recente financiële jaarverslag.