Voorlichtingsmiddag Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen

Op 16 augustus geeft het COiL (centrum voor ontmoeting en levensvragen) een voorlichting over hun ‘Cursus voor Weduwen/Weduwnaars.

Meer  informatie bij Nicolette Hijweege, de coördinator van het COIL.

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.