Vereniging 50 Plus-Heilig Landstichting

Aandacht is een mensenrecht !

Een nieuwe naam, nog steeds verbonden met KBO.
We stralen vitaliteit uit en u hoeft niet per sé oud en gepensioneerd te zijn om lid te worden!
Wij zijn er ook voor u en samen met u activiteiten ontwikkelen.
Heeft u voorstellen of interessante lezingen, dan horen wij het graag.

Lees onze laatste nieuwsbrief met de activiteiten voor november 2019 !

BESTUUR
Bep Huisman – Thebes, voorzitter
t: 024-3221657
e-mail: huismanthebes@hetnet.nl

Hans Bartels, penningmeester
t. 024-3222210
e-mail: jhhbartels@kpnmail.nl

Marja van Rossum – van Oppenraaij, secretaris
t: 024-3220931,
e-mail: kbo.hls3@gmail.com

Josje Pappot – Weide, 2e secretaris
t: 024-3231515,
e-mail: josje@adoma.nl

Karel Bosman, interne zaken
t: 024-2233216,
e-mail: kbosman1944@kpnmail.nl

Rekeningnummer van de KBO Heilig Landstichting
IBAN : NL40 RABO 0117424528.

INFORMATIE
KBO staat voor: Katholieke Belangen Organisatie voor senioren.
Op het Oranjecomité na is de KBO Heilig Landstichting de oudste vereniging in het dorp. De vereniging heeft 130 leden. Deze komen uit een aanzienlijk grotere omgeving dan alleen Heilig Landstichting; bovendien zijn ze afkomstig uit alle gezindten.
Als haar belangrijkste zaken ziet deze KBO-afdeling :
Het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma.
Jaarlijks omvat dit een tiental lezingen en presentaties over sociale, maatschappelijke en culturele onderwerpen, waarvoor bij de leden belangstelling bestaat. Er is een kerstviering; er zijn ludieke bijeenkomsten en excursies, zoals een jaarlijkse bustocht.


Het behartigen van de regionale belangen van de afdeling en de individuele leden.

Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur contacten met de gemeente Berg en Dal, de Stichting Welzijn Ouderen en de Seniorenraad in Groesbeek. De vereniging werkt soepel en effectief samen met de overige KBO-afdelingen in het Rijk van Nijmegen, vooral met die in Groesbeek. Van oudsher heeft de organisatie goede relaties met Parochie De Drie Eenheid (locatie Heilig Landstichting). De vereniging neemt deel aan sommige projecten van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting.
{Het lidmaatschap van KBO Heilig Landstichting omvat tevens het lidmaatschap van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze organisaties behartigen de belangen van senioren op provinciaal en landelijk niveau}.

Het bevorderen van de gezondheid van de leden.
KBO Heilig Landstichting heeft een eigen gymnastiekclub.
Daarin is een aantal leden wekelijks, onder bevoegde leiding, actief bezig met bewegen.

Het verzorgen van de communicatie binnen de afdeling.
Leden ontvangen tien maal per jaar het KBO/PCOB Magazine (het kleurrijke magazine van de Unie KBO). De afdeling voegt daar vaak een eigen Nieuwsbrief aan toe met informatie over de eerstkomende activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Andere voordelen zijn:
 De servicetelefoon van de Unie KBO
 Korting (van 5 tot 10 procent) op vertoon van ledenpas bij veel Groesbeekse winkels en bedrijven herkenbaar aan KBO-vignet en ook bij enkele Nijmeegse zaken voor producten bij eigen gebruik.
 Korting op uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea met speciaal KBO-pakket:10% korting op de basisverzekering; € 75 retour bij intrede + éénmaal € 20 tegemoetkoming op ledencontributie; info bij het bestuur.
 Aanzienlijke korting bij de rijbewijskeuring door een arts; het bestuur kan u naar enkele artsen ter plaatse verwijzen.
 Gratis belastinginvulhulp door een daartoe opgeleid persoon bij niet te ingewikkelde aangiften (óók met eigen huis!).
 U bent ook welkom op de maandelijkse dorpslunch in Restaurant Rozenhof, Nijmeegsebaan op elke eerste woensdag van de maand (behalve januari) om 12.30 uur voor een bedrag van € 11,00.
Al met al zijn er veel mogelijkheden om de jaarlijkse contributie
van € 30,00 gemakkelijk terug te verdienen.

Ook U kunt lid worden van de KBO!
Senioren vanaf de leeftijd van 50 jaar!
Aan belangstellenden verschaft de secretaris graag nadere informatie. Degene die lid wil worden kan zich bij haar opgeven (onder vermelding naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mailadres). U krijgt zo spoedig mogelijk een ledenpas. Informatie kunt U natuurlijk ook krijgen bij de andere bestuursleden.
E-mail secretaris KBO: kbo.hls3@gmail.com.
Wij heten U hartelijk welkom!


KBO Heilig Landstichting is, als een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09130923.