24 september: Jubileumfeest Dorpsvereniging: HLS maakt werk van biodiversiteit!

Groen verbindt, biodiversiteit wint

De alarmerende berichten over de afnemende biodiversiteit en vooral het insectenbestand zullen u niet zijn ontgaan. Daarom stellen we in dit jubileumjaar van de dorpsvereniging het thema biodiversiteit centraal. Vooral willen we ons samen met de dorpsbewoners inzetten voor het herstel van biodiversiteit in de tuinen en in het openbare groen om ons heen. Iedere tuin kan het verschil maken. Dit jaar organiseren wij elk seizoen een activiteit; en op de burendag gaan we van start.

Ons motto: De Heilig Landstichting maakt werk van biodiversiteit

Op 24 september organiseren we de volgende groene activiteiten rond biodiversiteit:

Stand van de biodiversiteit in onze tuinen. Hoe staat het er eigenlijk voor met de biodiversiteit in het dorp? Welke inheemse planten en dieren treffen we aan? Om daarop een antwoord te krijgen dagen we iedereen uit mee te helpen om een lijst te maken van alle inheemse planten en insecten die in onze tuinen te vinden zijn.

Obsidentify. Om mee te kunnen doen aan de inventarisatie van planten en insecten in je tuin, kun je de app Obsidentify downloaden: (klik hier voor een instructievideo). Als je via deze app een foto van een plant of insect maakt, zoekt de app uit om welke plant of insect het gaat. Oefen alvast in je eigen tuin. Tijdens de burendag maken we een start met de officiële lijst! En met liefhebbers oefenen we de Obsidentify app.

 

Insectenhotel. Bij de bloemenweide van de Bosduivel gaan we samen met dorpsbewoners van alle leeftijden een bijenhotel bouwen. Waarom een bijenhotel? Solitaire bijen zijn ongelooflijk belangrijk voor de natuur. Zonder bijen geen bestuiving; zonder bestuiving geen vruchten. Maar de bijen hebben het moeilijk, onder andere omdat veel dood hout wordt opgeruimd, terwijl dat juist mooie nestplaatsen zijn. Wij kunnen de bijen een handje helpen, en zij helpen ons dan weer door onze bloemenweide te bestuiven. Ben je handig met boor en zaag en kun je de 24ste ’s middags assisteren? Meld je hier aan  Natuurlijk zijn kinderen van harte welkom om het hotel het vullen en om ook een hotelletje te maken voor de eigen tuin.


Zaadbommetjes.
Met kinderen uit het dorp gaan we zaadbommetjes maken. We vragen aan jullie, bewoners van ons dorp, om het zaad van inheemse planten uit jullie tuin te verzamelen en op 24 september mee te nemen naar de Bosduivel. Wil je een richtlijn welke planten in aanmerking komen, kijk dan hier voor suggesties. Met klei en het zadenmengsel maken de kinderen “bommen” voor hun eigen tuin, maar ook om uit te delen aan andere bewoners. Zo’n bolletje klei met zaad, op een open plekje in de zon/half schaduw, met een regenbuitje erop, kan zomaar volgend jaar zomer een bloemrijk hoekje opleveren. Meld je hier aan als je ook bloemenzaden wil inzamelen
Zo maken we in ons dorp voor de bijen een nieuw bloemenlint, zoals we de afgelopen jaren ook al een lint van boerenkrokus hebben aangelegd.

 

Tot ziens op 24 september!

Tiny Wigman en Helen van der Ven,
Namens de Werkgoep Duurzaamheid.

HLS Golftoernooi op zaterdag 17 september. Zet ‘m alvast in de agenda!

Beste golfers uit de Heilig Landstichting,

Bij deze alvast een vooraankondiging van onze inmiddels 6e Golfdag van de Heilig Landstichting.
Vorig jaar heb ik het toernooi door veel late afzeggingen helaas moeten afblazen,
maar dit jaar zet iedere golfer van de HLS 17 september 2022 in de agenda.

Verdere informatie volgt later.

Mochten jullie nog golfers kennen: laat het mij weten.
En voor degenen die per mail al een vooraankondiging kregen,
graag een bevestiging aan Bert Peters of je wel of niet mee kunt spelen op zaterdag de 17e september.

Met vriendelijke groet,
Bert Peters,
Organisator HLS Golftoernooi.

Benefiet voor Oekraïne in Cenakelkerk op 26 juni a.s., 16.30 uur

Het Vrije Koor, het projectkoor van Vrije Schoolouders, zingt Vredesvuur.
Je kunt luisteren naar de mooiste Wereldvredesliederen.

Het Vrije Koor staat onder leiding van Jan Jaap Nuiver.
m.m.v. Nigel Menting, viool
en het Kinderkoor NIMMA

Het concert duurt een uur.
Toegang is gratis, uw vrijwillige bijdrage komt geheel ten goede aan Oekraïne.

Het concert wordt ook in de St Stevenskerk opgevoerd op 19 juni a.s. om 14.30 uur. 

Project • Inloopavonden omgevingstour (samenbergendal.nl)

Project • Inloopavonden omgevingstour (samenbergendal.nl)

Herdenkingsconcert koor Hatikwa 29 mei a.s. Doré-kerk Nijmegen

Het concert van koor Hatikwa staat zondag 29 mei in het teken van de grote razzia te Nijmegen, 80 jaar geleden, in de nacht van 17 op 18 november 1942.
Aanvang: 14.30 uur in de Dore-kerk, Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ Nijmegen
Negen leden van een gezin, de buren van een van onze koorleden waren daarbij.

Een eerbetoon, alsnog.

Ons koorlid zal bij aanvang met een gedicht en enkele dialogen het leven van dit gezin portretteren.
Koor Hatikwa zal dit omlijsten met liederen uit haar Joods repertoire, o.l.v. dirigent/gitarist Gerard Schoren.

In de nazit is er koffie/thee. Via een beamer worden er situatiefoto’s uit die tijd getoond.
Er wordt een geboetseerde wandtegel onthuld en een plaquette met de namen van het gezin, bestemd voor het voormalige woonhuis.
Rerserveren: 7,50 ovv naam als “concert 29 mei 2022”

Op rekening: NL80 RBRB 0955202310 t.n.v. Hatikwa Nijmegen

https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/wp-content/uploads/2022/05/220422-uitnodiging-bewonersbijeenkomst-MTB-route-Westermeerwijk-pdf.pdf

Presentatie “De Verdwenen Heilig Landstichting”

Donderdag 12 mei door dr. Leo Ewalds, in de Bosduivel; Heilig Landstichting .

 

Het huidige Museumpark Orientalis is opgericht in 1911 als devotiepark, waarin het leven van Jezus Christus in 3 fasen in beeld werd gebracht.

  1. Het verborgen leven ; b Het openbare leven ; c Het lijden.

De ideeën van de drie grondleggers: Priester Arnold Suys, Architect Jan Stuyt en last but not least, beeldend kunstenaar Piet Gerrits,  kregen gestalte in gebouwen, beelden en schilderingen in de periode tussen 1911 en 1957.

Na de dood van Piet Gerrits die als laatste van de  grondleggers overleed, veranderde de visie op wat getoond en verteld moest worden en had er een soort beeldenstorm plaats, waarbij ook prachtige muurschilderingen verdwenen.
Leo Ewalds zal aandacht besteden aan datgene wat verdwenen is en aan dingen die nooit konden worden gerealiseerd.

Donderdag 12 mei; 20.00 uur in de “Bosduivel”, Joanneslaan 4; 6564AG

Heilig Landstichting; .
toegang € 4.00, inclusief koffie of thee.

Koningsdag in HLS vanaf 11.00 uur

Woensdag 27 april is het Koningsdag!

Geen betere dag om weer ‘ns
even lekker te vlaggen, te jeuen, te vossen en te borrelen.
Dof jij jezelf ook weer helemaal op? Hijsen maar die vlag!
Voor de kinderen heeft ons Oranjecomité een prachtig programma
voorbereid in de ochtend!
Vanaf 10:30 uur gaat het Oranjeterrein bij de
speeltuin open!

En reken maar dat het gezellig wordt!
Wat te denken van een kleedjesmarkt, leuke spelletjes, een fietsversiertocht, een vossenjacht en nog veel meer!
Hou de app in de gaten voor de laatste updates en details! Aanmelden is niet nodig!

Het 7e Lanentournooi wordt georganiseerd vanaf 11.00 uur aan de pétanquebaan aan de Rechterslaan.
Organisatoren zijn Henk Bongers en Bert Peters. Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar bij de baan met iets lekkers erbij.
En natuurlijk sluiten we af met een Oranjebitter op de winnaars!

Een hele mooie dag gewenst voor iedereen!

Verstandig met energie… ook in de Bosduivel!

Beste bezoekers en gebruikers van de Bosduivel,

Al enige weken is het beleid om in alle openbare gebouwen de thermostaat iets lager te zetten…
Het advies is 19◦ Celsius.
Ook in de Bosuivel volgen vrijwilligers en bestuur dit advies.
Gelukkig is het gebouw goed geïsoleerd. We merken dat bezoekers het overdag aangenaam vinden.
De thermostaat wordt centraal geregeld. Het is niet de bedoeling om zelf de thermostaat warmer of kouder te zetten.
Mocht u het toch te koud vinden, neem dan voor alle zekerheid een extra trui of vest mee naar de Bosduivel.
Zo maken we er samen het beste van in ons Dorpshuis De Bosduivel!

Bestuur van de Bosduivel

9 mei: UPDATE Orientalis