Werkgroep Bewegen

Hoewel in het dorpsonderzoek 2015 bewegen geen apart aandachtspunt kwam het thema in verschillende onderwerpen steeds terug. Dit resulteerde erin dat er toch een aparte Werkgroep Bewegen ontstond.

De Werkgroep Bewegen wil zich richten op het stimuleren van bewegen en sporten voor jong en oud. Zo worden dorpsommetjes georganiseerd, bewegen en gym voor ouderen, valpreventie en activerende activiteiten.

Contact met de Werkgroep

  • Tom Smit (Contactpersoon Dorpsvereniging)
  • Els de Witte
  • Bert Peters
  • Wim de Vries

Activiteiten

Wandelen: Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er gewandeld. Aansluitend is er gelegenheid in het dorpshuis om nog even samen wat te drinken.De wandelingen starten om 14.00 uur bij dorpshuis De Bosduivel. Contactpersoon is Els de Witte.

Golftoernooi: Ieder jaar in augustus wordt een golftoernooi georganiseerd voor de golfliefhebbers in het dorp. In het Oorbelletje van juli wordt de exacte datum gepubliceerd. Contactpersoon is Bert Peters. 

Jeu de Boules: Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur verzamelt zich een aantal fanatieke jeu de boules-spelers bij de jeu de boules baan in de speeltuin aan de Profetenlaan. Je bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Biljarten: Biljartclub “de Stuiterende Ballen” oefent elke donderdagmiddag van 11:30 tot 14:00 uur in de Bosduivel. Als je mee wilt doen neem dan contact op met Wim de Vries 

 

Gezocht: nieuwe leden voor de werkgroep Bewegen

Wil je een bijdrage leveren aan een gezond en actief dorp waarin samen bewegen een vast onderdeel van de dorpsactiviteiten uitmaakt, neem dan contact op met de Dorpsvereniging