Graag willen we met onze website iedereen bereiken in ons dorp.
Omgekeerd moet ook mogelijk zijn: alle dorpsbewoners kunnen ons en elkaar ook bereiken via onze website.

Als u een bericht, mededeling, nieuwtje of verhaal heeft dat u graag wilt delen met ons dorp, kunt u dit laten plaatsen op onze website. 

U kunt hierover of voor andere vragen over de website contact opnemen met de webmaster