Vrienden van Orientalis

Het Museumpark Oriëntalis streeft ernaar om gestalte te geven aan en voorlichting over de bindende en onderscheidende aspecten van de drie monotheïstische godsdiensten. Op deze pagina vindt u nieuws van de Vereniging van Vrienden van het Museumpark Oriëntalis.

Contact via e-mail: vriendorientalis@gmail.com

 

Helpt U mee onze schaapjes op het droge te houden ?

Schaapjes

De opening van het “Feest van Licht “in het museumpark Orientalis in december 2014 werd door liefst 11 burgemeesters uit de regio Groesbeek / Nijmegen kleurrijk opgeluisterd. Met hun aanwezigheid en verkleed als Wijzen uit het Oosten, herders, of zelfs Jozef staken zij het museum een hart onder de riem.

Het museumpark bestaat al 100 jaar. U wandelt langs authentieke gebouwen en tuinen en waant U even in het voormalige Heilig Land ( of het oude Palestina) van 100 jaar geleden.

Door levendige activiteiten tracht het museum een beeld te geven van de verschillende bevolkingsgroepen, die daar met hun tradities en religies samenleefden. Dit zijn o.a. Joden, Christenen, Moslims, Romeinen en Bedoeïenen.

Veel aandacht gaat uit naar de 3 monotheïstische godsdiensten: het Jodendom, Christendom en de Islam. Uitdrukkelijk wordt de dialoog tussen deze groepen bevorderd : heel actueel thema anno 2015 !

Het museum kent ook een Vereniging van Vrienden van het museumpark. In 2014 hadden wij 184 leden, waarvan er 27 in de Heilig Landstichting wonen. Het bestuur bestaat uit 5 leden, die ieder een specifieke taak hebben.

De vereniging steunt het museum door:

a )   De doelstelling van het museum te verbreden.

Het bestuur heeft in 2014 veel contacten gelegd met religieuze groeperingen in Nijmegen en brede omgeving. Ook werden er met universiteiten contacten gelegd. In 2015 gaan we hier volop mee door.

b )   Informatieve bijeenkomsten en lezingen te organiseren.

Het afgelopen jaar   hadden we een lezing over Joodse feesten, Benedictijnse spiritualiteit, Syrisch Christendom, en de interreligieuze dialoog. De persoonlijke verhalen maakten grote indruk.

c)   Specifieke projecten voor dit museum financieel te steunen.

Zo konden wij de golfkarren, de picknicktafels, een beamer en het projectiescherm in de vernieuwde filmzaal, en de verlichting langs alle paden in het museum bekostigen.

 

Hoe kunt U nu het museum helpen ?

Allereerst door hier vaak op bezoek te gaan . Het jaar 2014 sloten we succesvol af met een aantal van 60. 000 bezoekers.Ook kunt U overwegen vriend te worden van onze vereniging. U heeft al een gezinslidmaatschap van 48 euro per jaar ! Stuur een briefje naar : vriendorientalis@gmail.com . U krijgt altijd antwoord.

Via de website van het museum is aanmelding mogelijk. Ga naar www.museumparkorientalis.nl . Onder het kopje “steun ons “ op de werkbalk staat “word vriend “te lezen. Dit is echter niet de veiligste manier. Wel kunt U op deze website kennis nemen van alle activiteiten. Van harte aanbevolen !

Dus gun ons een toekomst en meld U aan. Dan kunnen we onze schaapjes een veilig onderkomen bieden ! Zo kan het museum aan zijn toekomst bouwen.

Wij hopen U van harte binnenkort als vriend of als bezoeker in ons mooie park te mogen begroeten!

Jes Lebesque, voorzitter Vriendenvereniging Orientalis.

Foto Beth Juda