Op 7 juli 2019 heeft Museumpark Orientalis een informatiemiddag georganiseerd voor 
ons als dorpsbewoners. Tijdens deze bijeenkomst konden belangstellenden zich laten informeren 
over de toekomstplannen en de fasering daarvan.

Het was heel fijn dat zoveel mensen met positief kritische blik met Orientalis mee willen denken.
In samenwerking met de dorpsvereniging, en met ondersteuning van Leefbaarheidsalliantie van de provincie Gelderland, zullen wij iedereen na de zomervakantie over de vervolg processtappen informeren.

Wij wensen iedereen een hele goede zomer en een fijne vakantie toe.

Hartelijke groet,

Kees de Ruwe en Erna van de Ven
Bestuur Museumpark Orientalis