20190918 Presentatie bewonersavond 24 september versie tbv communicatie

20191001 Reacties open vragen vragenlijst Orientalis

 

2e Informatieavond 29 oktober: denk mee over de toekomst van Museumpark Orientalis 

Op dinsdag 24 september is er een bewonersavond georganiseerd waarin de toekomst van Museumpark Orientalis centraal stond. Deze avond vormde het startsein van een proces om in samenspraak met omwonenden te komen tot een breed gedragen toekomstplan voor Orientalis. Alle bewoners van Heilig Landstichting werden van harte uitgenodigd en velen waren dan ook aanwezig op deze avond. De presentatie van de enquête resultaten staan hierboven op deze pagina. 

Op 29 oktober in de avond wordt een vervolgsessie georganiseerd. De inwoners die eerder hebben aangegeven actief aan de slag te willen met onder meer quick-wins, economische dragers en openbare ruimte worden volgende week persoonlijk uitgenodigd voor deze interactieve avond.

Mocht u zich niet eerder hebben opgegeven, maar wel graag actief een rol willen spelen in het vervolgtraject, verzoeken wij u een mailtje te sturen naar via de dorpsvereniging.

 Met vriendelijke groet,
 Bestuur Museumpark Orientalis