Jaarstukken ALV 2024

Notulen ALV 2023

Jaarverslag 2023

Verslag Kascommissie

Financiële realisatie 2023 en begroting 2024

Dorpsagenda 2024 – 2028

Jaarstukken ALV 2023

Notulen ALV 2022

Jaarplan 2023

Jaarverslag 2022

Financiële realisatie 2022 en begroting 2023

Evaluatie Dorpsagenda 2019 samenvatting uit Oorschelp

Herbeplantingsplan 2023 HLS definitief

 

Jaarstukken ALV 2022

Jaarplan 2022

Financieel realisatie 2021 en begroting 2022

Jaarverslag 2021

Notulen ALV 2021

Rooster van aftreden DV 2022

Presentatie De Bosduivel Bestuur & RvT-model

 

Jaarstukken ALV 2021

Jaarplan 2021  (Activiteitenplanning DV 2021)

Financiële Realisatie 2020 & Begroting 2021

Jaarverslag 2020

Notulen ALV d.d. 19 februari 2020

Presentatie ALV 2021 (slides) 

Jaarstukken ALV 2020

Jaarplan 2020 (activiteitenplanning DV 2020)

Financieel realisatie 2019 en begroting 2020

Jaarverslag 2019

Jaarstukken ALV 2019

Financieel realisatie 2018 en begroting 2019

Jaarverslag 2018

Overige Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Resultaten en Begroting  2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011