Naar een CO2 vrije Energievoorziening in Heilig Landstichting

Al enige jaren wordt gesproken over het klimaatakkoord. Het kabinet wil daarin overstappen naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Op zich een mooi streven, maar ga er maar aanstaan! Co2 vrij betekent vooral geen gas, geen olie en al helemaal geen kolen. En juist daarvoor hebben we een prachtig netwerk opgetuigd met enkele grote centrales, hoogspanningsmasten, ondergrondse kabels en leidingen om gas en elektriciteit naar alle huizen te brengen. Binnen dit gas- en elektriciteitsnet hebben de energieproducenten en netwerkbedrijven het voor het zeggen. Hoe kunnen wij zelf bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem?

De eerste stap naar een CO2 vrij Heilig Landstichting kun je vrij eenvoudig zelf zetten door je huis te isoleren en door minder energie te gebruiken. Maar binnen de nieuwe wet- en regelgeving krijgt de gebruiker steeds meer ruimte om op actief te zijn op de ‘energiemarkt’. Zo zijn in Heilig Landstichting verschillende (burger)initiatieven mogelijk om het wonen in ons dorp voor iedereen energiezuiniger -en daarmee ook comfortabeler- te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Energiecoöperatie of een Bewonersgroep Verduurzaming.Om een idee te krijgen van de bestaande energiesituatie in ons dorp en om de interesse in een samenwerking te peilen hebben we een enquête samengesteld. In deze enquête inventariseren we:

  • Hoe het ervoor staat met het huidige energiegebruik,
  • Welke maatregelen bewoners al hebben uitgevoerd om hun energiegebruik te beperken,
  • Of bewoners mee willen denken en werken aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in ons dorp,
  • Welke ideeën bewoners zelf hebben over de energievoorziening in de toekomst,
  • Welke behoeften dorpsbewoners hebben aan hulp en ondersteuning bij het omschakelen naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem.

U kunt deze enquête hier invullen.

In de Oorschelp nr 69 zult u de enquete ook op papier aantreffen. U kunt deze direct met de pen in te vullen en in de postbus van Dorpshuis de Bosduivel inleveren. Alvast bedankt voor uw medewerking.