Kijk onder nieuws van Museum Oriëntalis voor de stand van zaken t.a.v het Museum

Geschiedenis

Het Museumpark Oriëntalis dateert uit 1911 en is daarmee het oudste openluchtmuseum van Nederland. De oorspronkelijke naam was Heilig Land Stichting. De oprichters zijn de priester Arnold Suys, de architect Jan Stuyt en de kunstenaar Piet Gerrits. Hun idee was om de bezoekers de mogelijkheid te bieden om langs de locaties uit het leven van Jezus te wandelen zonder daarvoor naar het Midden-Oosten te hoeven reizen. Dit idee kwam tot hen tijdens een gezamenlijke bedevaart naar het Heilig Land in 1905. De oprichters gingen er van uit dat het toenmalige Midden-Oosten nauwelijks veranderd was sinds de Bijbelse tijd. Om ervoor te zorgen dat de reconstructies in dit nagebouwde Heilig Land correct waren, bleef Piet Gerrits tussen 1906 en 1911 in wat nu Jordanië is wonen om gegevens te verzamelen.

Voor de locatie van het nagebouwde Heilig Land in Nederland werd gekozen voor buurtschap De Ploeg aan de rand van Groesbeek, omdat de grond hier op dezelfde manier oneffen is als in het echte Heilig Land.

Van oorsprong was de Heilig Land Stichting een Rooms Katholieke kerkelijke instelling die onder het bisdom Den Bosch viel. De eerste directeuren van het museum hebben hun functie als ‘Geestelijk Bestuurder der Heilig Land Stichting’ dan ook altijd gecombineerd met de functie van dorpspastoor van parochie De Meerwijk in Groesbeek. Vroeger begonnen de rondleidingen door het museum voor de ingang van de kerk van het Laatste Avondmaal (de Cenakelkerk), die tevens de parochiekerk was. Boven deze ingang is een mozaïekvoorstelling van het Laatste Avondmaal aangebracht en de binnenmuren zijn versierd met voorstellingen van de begrafenis van Maria en scenes uit de Handelingen der Apostelen. Naast de kerk ligt het voormalige eigen hotel van het museum, het ‘Pelgrimshuis Casa Nova’. De begraafplaats Heilig Landstichting, achter de kerk, was vanaf het begin onderdeel van het museum: verwijzingen naar de kruisgang, kruisiging en opstanding zijn terug te vinden langs de paden op de begraafplaats. Heden ten dage is de begraafplaats los gekoppeld van het museum en vrij toegankelijk.

Het museum in de 21ste eeuw

Sinds het jaar 2000 is Museumpark Oriëntalis van rijkswege beschermd als een zeldzaam voorbeeld van architectuur in oosterse stijl.  Het maakt deel uit van het Rijksmonument Heilig Landstichting.

Heden ten dage biedt Museumpark Oriëntalis een eigentijdse kijk op de drie religies die bepalend zijn geweest voor de identiteit van het huidige Europa: Jodendom, Christendom en Islam. Oriëntalis laat zien dat er meer is dan het bekende spanningsveld tussen deze drie: een gemeenschappelijke oorsprong, de gedeelde geschiedenis, verwante tradities, verhalen en rituelen.  Het richt zich op de grote vragen van dit moment, prikkelt en inspireert.

Museumpark Oriëntalis is meer dan een museum: het is een plaats waar mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar kunnen ontmoeten. Zo wil Oriëntalis bijdragen aan een samenleving waarin vriendschap en respect de plaats innemen van angst en vooroordeel.

Meer informatie vindt u op de site van dit museum.