In 2010 is het dorpsnetwerk met straatcontactpersonen Heilig Landstichting van start gegaan.

Het Dorpsnetwerk zou mogelijk iets voor u kunnen betekenen. Het is bestemd voor bewoners die graag in contact komen met buurtgenoten, minder mobiel zijn of vragen hebben met betrekking tot het welzijn van zichzelf, van een buurvrouw of buurman of van familieleden die hier woonachtig zijn. Vertegenwoordigers van het netwerk proberen antwoorden te vinden op deze vragen en staan open voor wensen en ideeën uit het dorp. Het dorpsnetwerk organiseert activiteiten die aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Het dorpsnetwerk heeft in iedere straat een contactpersoon. De contactpersonen hebben een signaalfunctie. Zij weten wie er in hun straat wonen en proberen in te schatten of mensen mogelijk behoefte hebben aan extra aandacht of ondersteuning in lastige situaties. De contactpersonen kunnen binnen het dorpsnetwerk zaken -namens u- inbrengen, zij kunnen mensen attenderen op activiteiten of voorzieningen of ze in contact brengen met instanties zoals Stichting Welzijn Groesbeek (SWG).

Contactpersonen