Cursus Kunstgeschiedenis

Wilt u iets meer over modernen kunst weten? Elke eerste maandag van de maand vertelt Marjon Rath in de Bosduivel over bijzondere stromingen in de kunst. Aan de hand van veel afbeeldingen krijgt u informatie over de desbetreffende stromingen en de kunstenaars.

Marjon Rath is docent Kunstgeschiedenis op het Karel de Grote College.

In de cursus van het nieuwe seizoen staan de Romantiek, het Realisme en het Impressionisme centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • Beeldhouwkunst van het impressionisme
  • Post impressionisme: van Gogh, Cezanne, Gauguin
  • Pointillisme
  • Symbolisme
  • Jugendstil
  • Kubisme
  • Constructivisme en de Stijl

Tijd en locatie: 19.45- 21.00u. Dorpshuis De Bosduivel, Joanneslaan 4, Heilig Landstichting

Data: Eerste maandag van de maand: in 2023: 4 september, 2 oktober, 6 november en 11 december

Kosten voor 9 bijeenkomsten: € 110,- 

Wilt u deze interessante cursus volgen stuurt u dan een mail naar Marjon Rath