Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies.

Dit zijn, naast de lichaamsfuncties, het mentale welbevinden, het dagelijks functioneren, het sociale netwerk de algemene kwaliteit van leven en de ervaren zinvolheid van het leven.
Het voordeel van deze bredere benadering is dat niet alleen de fysieke gezondheid wordt meegenomen maar ook het vermogen om met de emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren op gebied van gezondheid en de veerkracht te vergroten.

Hieronder kunt u reageren op het artikel in de Oorschelp. Positieve Gezondheid in HLS

Bedankt voor uw bijdrage.