Biodiversiteitsprogramma

Heilig Landstichting

21-06-22,
Werkgroep Duurzaamheid

Inleiding
De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. In de toekomstvisie van de gemeente Berg en Dal is veel aandacht voor dit thema. In de Heilig Landstichting willen we in het verlengde van het gemeentelijke programma een lokaal biodiversiteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren. Het initiatief komt van de werkgroep duurzaamheid. In afstemming met het bestuur van de dorpsvereniging wordt het programma gecombineerd met het 15 jarig jubileum van de dorpsvereniging. De start is gepland op 24 september 2022: burendag. Op 20 juni hebben wij het concept Jaarprogramma Biodiversiteit geformuleerd

Wat willen we bereiken?
Met het programma willen we de inwoners van de HLS bewust maken van de natuurlijke/ ecologische rijkdom in ons dorp en in de omgeving in het algemeen en in onze tuinen in het bijzonder. Het gaat er ook om mensen bewust te maken van de recente achteruitgang van biodiversiteit en het belang om deze achteruitgang een halt toe te roepen en in positieve zin te keren.

Ben je bewust van de betekenis van je tuin voor de natuur

Daarbij willen we de kennis over de biodiversiteit stimuleren en de bewoners van de HLS activeren om zelf aan de slag te gaan met verbetering van de biodiversiteit.

Met het programma sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke en gemeentelijke programma’s. We richten ons zowel op volwassenen als op kinderen. De groep bewoners met ‘onderhoudsvrije’ tuinen zien we als een bijzondere uitdaging (‘Duurzaam zonder moeite?’).

Tijdspad

In de maanden voorafgaand aan de start van het jaarprogramma wordt het programma aangekondigd in het Oorbelletje en op de website. We nodigen kinderen en hun ouders uit ‘om hun eigen tuin te ontdekken’. Dat kun je heel goed doen door de app Obsidentify te downloaden. Met de app kom je veel te weten over planten en dieren die in je tuin leven. Als je wat handiger met de app bent kun je antwoorden krijgen op vragen als: Hoeveel soorten planten vind ik in onze tuin? Hoeveel vogels, insecten, dieren komen er voor? 

September In de Oorschelp komt een artikel met de uitleg over het biodiversiteitsprogramma en bereiden we de activiteiten op de burendag voor.

Op de burendag – 24 september- gaan we de tuin rond dorpshuis de Bosduivel verder inrichten met een bijenhotel dat we samen bouwen. Mensen kunnen (liefst inheemse) planten uit hun eigen tuin meenemen om die rond de Bosduivel te planten. Bij de planten kunnen zij informatie geven over herkomst, insectenvriendelijkheid, eetbaarheid, benodigde grondsoort en licht/schaduw. Met een aantal mensen maken we kinderen, jongeren en volwassenen wegwijs in de Obsidentify app.

Om actief te werken aan vergroting van de biodiversiteit gaan we met kinderen uit het dorp we zaadbommetjes maken. We vragen aan bewoners van ons dorp -volwassenen en kinderen- om het zaad van inheemse planten uit eigen tuin te verzamelen en op 24 september mee te nemen naar de Bosduivel. Wil je een richtlijn welke planten in aanmerking komen, kijk dan hier voor suggesties.

Met klei en het zadenmengsel maken de kinderen tijdens het jubileum “bommetjes” voor hun eigen tuin, of om uit te delen aan medebewoners. Zo’n bolletje klei met zaad, op een open plekje in de zon/half schaduw, met een regenbuitje erop, kan zomaar volgend jaar zomer een bloemrijk hoekje opleveren. 

Tijdens het jubileumfeest geven we ook de aftrap voor de vijfde Vegetarische Week. Deelnemers kunnen dan de bestelde productenpakketten en het receptenboekje afhalen. De burendag wordt traditiegetrouw afgesloten met het vegetarisch buffet.

Hoe verloopt het Jaarprogramma Biodiversiteit verder?
Elk seizoen komen we in de Oorschelp terug met een bijzonder programmaonderdeel rond een bepaald thema. Dat thema wordt uitgewerkt in een artikel en een of meerdere activiteiten, zoals een lezing, een buurtmaaltijd, een excursie, of een telling. De voorgestelde thema’s zijn:

  • Wat leeft er in een eik? (presentatie over insecten, dieren, parasieten, etc)
  • Wat vliegt en fluit er in de tuin? (tentoonstelling van vogelfoto’s gemaakt door dorpsgenoten)
  • Wat betekent een vijver voor de natuur? (excursies naar tuinen met vijvers)
  • Hoe smaakt mijn tuin? (over eetbare planten, moestuinieren en permacultuur)