Artikelen door caroline wienen

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !Klik hier voor meer informatie. Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen! Klik hier voor de […]

Jaarverslag 2018 Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Bestuurssamenstelling. Voorzitter: Lies van Campen Secretaris: Paul van Vliet Penningmeester: Han van Wijk. Leden: Margreet Mooren-Bartijn, Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos 2.Bestuursvergadering. *Het bestuur heeft vergadering op de 1e woensdag van de maand. Indien nodig vindt er tussentijds nog een extra vergadering plaats. In het verslagjaar is het bestuur in totaal 11x bij elkaar geweest. […]

Verslag Algemene Jaarvergadering dd 9 februari 2018

Dit verslag moet nog worden goedgekeurd en vastgesteld in de eerstvolgende ALV Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 9 februari 2018 in ’t Zaaltje. Aanwezig: Leden: Coosje Brunnekreeff, Mark van ’t Hof, Ellen Hoogenhout, Leo Mooren, Gerard Scheenstra, Tom Smit, Joop Hoogenhout, Carolien Wienen-Poos, Loes Boerboom, Nellie Kooi, Cootje van Ellen-Bouma, Ineke van […]

Bosduiveltje NIEUW! wandelprogramma 2019 – 2020

Bosduiveltje Natuurwandelingen De natuurwandelingen vinden plaats op de 3e woensdag van de maand en worden georganiseerd door Ri-ja Meuleman en Helen van der Ven. De lengte van de wandelingen is 3-5 kilometer. Het programma voor het seizoen 2019-2020 ziet er als volgt uit: 18 september Rondje Thornsche molen / oogsten voor de winter 16 oktober […]

Heemkundewerkgroep: Een verrukkelijk gezigt, buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen

Woensdag 26 november jl. ontving Theo Giesbers, wethouder van Cultuur van Groesbeek, tijdens de presentatie van het boek ‘een verrukkelijk gezigt’  uit handen van de schrijver  Klaas Bouwer, het eerste exemplaar. Een prachtig boek dat gaat over de buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. De presentatie werd bezocht door circa 60 genodigden. Als […]