DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 IS GEHOUDEN OP WOENSDAG 26-2-2014

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de ALV van 27 februari 2013
3. Jaarverslag 2013 van de secretaris (afwezig)
4. Financieel verslag 2013 van de penningmeester
5. Verslag van de kascontrolecommissie: Ellen Hoogenhout en Philip Wolbert
6. Nieuwe kascontrolecommissie voor 2013
7. Vaststelling contributiehoogte 2014 en 2015: blijft 12 euro!
8. Aftredende bestuursleden
9. Nieuwe bestuursleden
10.Begroting 2014
PAUZE
11.Kerkebosje, zie verslag voorlichtingsbijeenkomst 17-12-2013.
12.Project Heilig Landstichting 2015: verslag voortgang (onder andere bibliotheek, oppascentrale, boodschappendienst Pluryn Buurtwinkel Bredeweg, kofferbridge) en bespreking plannen 2014 (aanvraag voor verbetering voorzieningen bij Provincie Gelderland). Ter informatie: meest recente versie notitie Projectgroep 2015
13.Agenda activiteiten in 2014, onder andere: Koningsdag (26/4) met tombola, vrijmarkt en kinderactiviteiten (opbrengst voor project in Nepal), WalKING dinner (27/4), Kunstroute tijdens Wereldburendag september 2014

AFSLUITING circa 22:00 uur.

Bijlagen tbv de ALV: