Verkenning burgerinitiatief energie HLS

april 10 @ 20:0022:00

Naar aanleiding van de bemoedigende resultaten van de energie-enquête organiseert de Werkgroep Duurzaamheid een verdiepingsbijeenkomst op 10 april in de Bosduivel. Alle geënquêteerden die hebben aangegeven dat zij bij een burgerinitiatief betrokken willen blijven, worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Dorpsgenoten die alsnog betrokken willen zijn bij dit initiatief zijn uiteraard ook welkom.

Op de bijeenkomst van 10 april nodigen we drie experts uit op de gebieden collectieve inkoop, isolatie en ontwikkeling van een energie/warmte-coöperatie op wijkniveau. Aan de hand van hun adviezen willen we een aantal praktische afspraken maken voor verdere stappen.

Meer informatie over de bijeenkomst:

  • Locatie: Bosduivel, zaal 3
  • Tijd: 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur

Aanmelden