1
2
3
4
5
6
1

Je gezond voelen

Fitheid/ Conditie

Klachten en pijn

Slapen

Eten

Bewegen

 

2

Onthouden

Concentreren

Communiceren

Vrolijk zijn

Jezelf accepteren

Omgaan met verandering

Gevoel van controle

3

Zinvol leven

Levenslust

Idealen

Vertrouwen in jezelf

dankbaarheid

acceptatie

dankbaarheid

Blijven leren

4

Genieten

Gelukkig zijn

Lekker in je vel

Balans

Je veilig voelen

Je woonsituatie

Financiële armslag

5

Sociaal netwerk

Serieus genomen worden

Samen leuke dingen doen

Steun ervaren van anderen

Erbij horen

Zinvolle dingen doen

Interesse in de maatschappij

6

Voor jezelf kunnen zorgen

Je grenzen kennen

Kennis hebben over gezondheid

Omgaan met geld

Omgaan met tijd

Kunnen werken

Hulp kunnen vragen

 Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid uitgewerkt in zes dimensies. Dit zijn, naast de lichaamsfuncties, het mentale welbevinden, het dagelijks functioneren, het sociale netwerk, de algemene kwaliteit van leven en de ervaren zinvolheid van het leven. In onderstaande figuur zijn deze zes dimensies van een positieve gezondheid in een schema weergegeven: het zogenaamde spinnenweb. Het voordeel van deze bredere benadering is dat niet alleen de fysieke gezondheid wordt meegenomen maar ook het vermogen om met de emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren op gebied van gezondheid en de veerkracht te vergroten.