Duurzame Dorpentour

 

De wethouder gaat met inwoners van de gemeente in gesprek over energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie.

 

 • Is ‘in gesprek’ de door de gemeente beoogde participatie?

 • Wat is het doel van deze vorm van participatie?

 • Heeft de gemeente een participatieplan?

 • Is duidelijk welke belangen de diverse partners in dit plan hebben?

 • Wat is de verwachte impact?

 • Welke invloed krijgen burgers?

 • Welke invloed krijgen andere partijen, zoals energiebedrijven etc?

De mogelijke rollen die de gemeente voor zichzelf ziet:

 • Informeren, adviseren

 • Financieel bijdragen

 • Werk uit handen nemen

 

Ziet de gemeente voor zichzelf ook een rol in:

 • Initiëren, stimuleren, faciliteren van burgerinitiatieven

 • Begeleiden, financieren van bv energie coöperaties

 • Vorming van consortia voor ontwikkeling en uitvoering van energieprojecten, waarbij -naast de gemeente- ook bedrijven en burgers zijn betrokken.

De energie-enquête focust op zonnevelden en windmolens. Slechts eenmaal is sprake van isoleren. Aspecten van de energietransitie waar meer aandacht aan besteed zou kunnen worden zijn:

Maatschappelijk

 • Bewustwording, attitudeverandering

 • Participatie

 • Samenwerking

 • Zelfbeschikking van eindafnemers

 • Regionale/lokale collectieve energievoorziening

Technisch

 • Experimenteerruimte

 • Energie opslag

 • Energie delen

 • Aardwarmte

 • Warmtenetten