Werkgroep Samen

In diverse dorpsonderzoeken komt naar voren dat 1/3e van de bevolking vindt dat er te weinig voorzieningen voor ouderen zijn. De helft van de ouderen bevestigt dat! Bewoners hechten vooral veel belang aan de ontwikkeling van een vrijwilligersnetwerk, een goed functionerende buurtapp en aan aandacht en zorg voor ouderen en licht dementerenden. Daarvoor is een goed functionerend sociaal team van groot belang.

De werkgroep brengt vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar en wil zich inzetten voor:

  • aandacht voor alleenstaande ouderen (koffie drinken, activeren, wandelmaatje en overig welzijnswerk) 
  • opzetten van een klussendienst,
  • mantelzorg samen met buren en familie,
  • een actief netwerk van straatcontactpersonen
  • opzetten van een vrijwilligersnetwerk,
  • informatie en advies over het therapeutennetwerk, professionele hulp en maatschappelijke faciliteiten
  • ouderenvervoer
  • woningen voor ouderen. 

Contact met de Werkgroep

De werkgroep bestaat uit:

Activiteiten

Week tegen Eenzaamheid 1e week oktober: We doen mee met de landelijke actie Week tegen Eenzaamheid. Op de homepage worden alle activiteiten gepubliceerd waarbij wij u van harte uitnodigen!

Berichten

Aanmelden voor vrijwilligerswerk