Werkgroep Bewegen

Gezocht: nieuwe leden voor de werkgroep Bewegen

Wil je een bijdrage leveren aan een gezond en actief dorp waarin samen bewegen een vast onderdeel van de dorpsactiviteiten uitmaakt, neem dan contact op met de Dorpsvereniging

 

De Werkgroep Bewegen wil een bijdrage leveren aan het welzijn van ons dorp door beweging en sporten voor jong en oud te stimuleren. Bewegen is gezond en bevordert de sociale cohesie.
Zo worden dorpsommetjes georganiseerd en is er bewegen en gym voor ouderen.
Onze kinderen spelen in de speeltuin en ravotten in het bos.

Daarnaast hebben we de ambitie om in gezamenlijkheid een totaalconcept te realiseren waarin gezondheid en welzijn centraal staan.
Heb je hier beelden of ideeën bij? Maak ons deelgenoot en meld je aan voor de werkgroep!

Contact met de Werkgroep

Bestaande Activiteiten

Wandelen: Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur wordt er gewandeld. Aansluitend is er gelegenheid in het dorpshuis om nog even samen wat te drinken. De wandelingen starten om 14.00 uur bij dorpshuis De Bosduivel. Contactpersoon is Els de Witte.

Golftoernooi: Ieder jaar in augustus/september wordt een golftoernooi georganiseerd voor de golfliefhebbers in het dorp. In het Oorbelletje van juli wordt de exacte datum gepubliceerd. Contactpersoon is Bert Peters. 

Jeu de Boules: Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur verzamelt zich een aantal fanatieke jeu de boules-spelers bij de jeu de boules baan in de speeltuin aan de Profetenlaan. Je bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Biljarten: Biljartclub “de Stuiterende Ballen” oefent elke donderdagmiddag van 11:30 tot 14:00 uur in de Bosduivel. Als je mee wilt doen neem dan contact op met Wim de Vries