Van 7 tot 13 november is de collecteweek van de Alzheimerstichting. In 2020 hebben vijf collectanten zo’n € 750 opgehaald om het werk van de stichting te ondersteunen. We zoeken nog enkele collectanten voor :

  • Koning Davidlaan en Sophiaweg
  • Profetenlaan, Jericholaan, Mozes en Aaronlaan en Josué laan.
  • Rechterslaan, Andreaslaan, Lucaslaan en Thaddeuslaan

U kunt zich per mail opgeven bij Frans Geertsen of bellen (024-3234230). Hopend op uw medewerking.