Sociale kaart 2018

I.v.m. de privacy-wetgeving kunnen we op dit moment geen namen en adressen van  contactpersonen
meer publiceren. 

We zijn momenteel doende om de sociale kaart  aan te passen dat u toch goed geïnformeerd wordt,
maar wel zo dat de privacy van de meewerkende dorpsgenoten beschermd blijft.