Op weg naar Kerstmis met drie avonden aandacht voor geloofsbelijdenis

Onder de titel Op weg naar Kerstmis zal pastor Herwi Rikhof in de komende adventsperiode aandacht besteden aan de geloofsbelijdenis.
Op 5 november verschijnt een boek “Wij geloven” van de hand van Herwi Rikhof en Bram van de Beek en is een commentaar op de geloofbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Bram en Herwi zijn beide hoogleraar systematische theologie geweest en hebben vanuit twee verschillende kerkelijke en theologische tradities – Bram is protestant en Herwi rooms katholiek- dit commentaar geschreven.

Dit boek zal de leidraad zijn van de interessante bijeenkomsten en een mooie voorbereiding op het Kerstfeest.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Taborkapel, op woensdagavond 13, 20 en 27 november telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur (met koffie in de pauze).