Lid van de Dorpsvereniging

Alle bewoners van Heilig Landstichting kunnen lid worden van de dorpsvereniging. De grenzen van het dorp Heilig Landstichting vallen niet noodzakelijk binnen de geografische grenzen. Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar, per adres.
Daarvan bekostigt de Dorpsvereniging de activiteiten en de communicatie tussen dorpsbewoners, zoals de Oorschelp, het Oorbelletje en de website, maar ook de Burendag, de speciale bijeenkomsten in het dorp en de realisatie van de Dorpsagenda 2019-2023.

Personen die buiten Heilig Landstichting wonen, kunnen ook lid worden voor € 8,- per jaar. Zij krijgen dan ook de Oorschelp toegestuurd.

U kunt u hier aanmelden als lid. 

U krijgt dan jaarlijks een nota toegestuurd van € 15. Dit bedrag kunt u overmaken op Bankrek.nr. IBAN NL59 RABO 0187 4444 12 tnv Dorpsvereniging Heilig Landstichting. Eventueel kunt u gebruik maken van de DOE MEE regeling (zie onder).

U kunt hier direct uw contributie betalen

 

Vrijwillerswerk

Als u zich als vrijwilliger voor het dorp of in het dorpshuis wilt inzetten kun u zich HIER aanmelden.

 

 

Wilt u wel lid worden maar is dit voor u een financieel probleem? Dan willen wij u wijzen op de gemeentelijke DOE MEE-regeling.
Als u een laag inkomen heeft, kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor deelname aan een vereniging of aan een activiteit.
De contributie voor een buurtvereniging valt daar ook onder. Voorbeelden van verenigingen of activiteiten die in deze regeling vallen zijn een sportvereniging of sportclub, een buurtvereniging, scouting, een creatieve cursus, muziekles, zwemles, een abonnement;
voor museum, theater, bibliotheek of speeltuin, etc.