Rapport dorpsonderzoek door Pim Spaan en Els de Witte 2018

klik hier voor het Dorpsonderzoek

Dit dorpsonderzoek heeft geleid tot wat wij nu “de Dorpsagenda 2019-2023” noemen.