Het bestuur bestaat per 20 februari 2019  uit de volgende personen:

Lies van Campen, voorzitter 
Josuelaan 8, tel. 3222143
e.mail: liesvancampen@kpnmail.nl

Paul van Vliet, secretaris
Andreaslaan 24, 6564 AV
tel. 06 5053 2755
e.mail: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Han van Wijk, penningmeester
Joanneslaan 13
e.mail: penningmeester@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Margreet Mooren-Bartijn
Joanneslaan 15, tel. 360 24 38
e.mail: mbartijn@gmail.com

Josine de Groot
Philippuslaan 8, tel. 322 07 17
e.mail: jo.rojo@hotmail.com 

Caroline Wienen-Poos
Nijmeegsebaan 106, tel. 024 – 322 9116
email: carolinewienen@planet.nl

Jaap Festen
email: jaapfesten@icloud.com

Anna Mourits
email: mouritsanna@hotmail.com

Contactadres: via ons e-mailadres: dorpsvereniging@gmail.com