Enquête Toekomst Orientalis

Klik hier voor de enquête die door Orientalis in samenwerking met Spectrum is samengesteld.
Het is belangrijk dat u deze enquête invult, zodat er een goed en zo breed mogelijk beeld ontstaat
over hoe het dorp tegen de toekomstplannen aankijkt.

Namens Orientalis alvast dank !