Dorpsagenda 2019-2023

De Dorpsagenda is voortgekomen uit een Dorpsonderzoek in 2018. Lees hier het onderzoeksrapport.

Op Burendag 2019, zaterdag 28 september om 12.00 uur, hebben wij de uitgewerkte Dorpsagenda
aangeboden aan Wethouder Annelies Visser van de Gemeente Berg en Dal. De werkgroepen die aan de slag gaan met de verschillende thema’s in de Dorpsagenda hebben zich  kort gepresenteerd.

In 2023 heeft het bestuur van de Dorpsvereniging de Dorpsagenda geëvalueerd. Lees hier het rapport met de conclusies

Werkgroepen aan de slag

Dorpsbewoners kunnen suggesties doen aan de werkgroepen, of zich melden als vrijwilliger voor één van de activiteiten/thema’s. U bent van harte welkom!!