Defensie houdt oefening in Orientalis van 9 t/m 13 november a.s.

Sommige inwoners van HLS is het al opgevallen: er is veel beweging op de parkeerplaats van HLS, terwijl Orientalis dicht is. Hoe zit dat ?

Het gaat hier om de voorbereidingen voor een militaire oefening die door Defensie in de week van 9 tot en met 13 november wordt gehouden op het terrein van Orientalis.
Het gaat om een  oefening waarbij niet geschoten zal worden. 

Het is maar dat u het weet …