Coronavirus: ANNULERING alle activiteiten Dorpsvereniging HLS t/m 8 april 2020

In verband met het Coronavirus hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle activiteiten van de Dorpsvereniging HLS per direct te annuleren. Dat doen we tot en met 8 april. Op die dag vergaderen wij als bestuur en beraden we ons uiteraard opnieuw over de vraag of we deze annulering voort moeten zetten of kunnen opheffen.

Dit betreft dus de activiteiten op vrijdag 20 maart a.s. zijnde het Café HLS met de Jaargetijdensoep
en de Pubquiz, de Dorpslunch van 1 april en de Ondernemersnetwerkbijeenkomst van vrijdag 3 april a.s.

Ook de Dorpsommetjes op vrijdagmiddag 13 maart a.s. en op vrijdagmiddag 27 maart a.s. vinden niet plaats.

De andere activiteiten die plaatsvinden in de Bosduivel vinden plaats onder regie van de Stichting de Bosduivel.
Op woensdag 11 maart heeft het stichtingsbestuur de gebruikers geïnformeerd. Men laat de beslissing inzake het al dan niet doorgaan van die activiteiten over aan de gebruikers zelf.

Tom Smit
Voorzitter Dorpsvereniging HLS