Benefiet voor Oekraïne in Cenakelkerk op 26 juni a.s., 16.30 uur

Het Vrije Koor, het projectkoor van Vrije Schoolouders, zingt Vredesvuur.
Je kunt luisteren naar de mooiste Wereldvredesliederen.

Het Vrije Koor staat onder leiding van Jan Jaap Nuiver.
m.m.v. Nigel Menting, viool
en het Kinderkoor NIMMA

Het concert duurt een uur.
Toegang is gratis, uw vrijwillige bijdrage komt geheel ten goede aan Oekraïne.

Het concert wordt ook in de St Stevenskerk opgevoerd op 19 juni a.s. om 14.30 uur.