Artikelen door Caroline

Toekomstplannen Orientalis

Op 1 november 2018 heeft de heer Kees de Ruwe van Orientalis de toekomstplannen gepresenteerd in de Piet Gerritszaal. Omdat de opkomst toen niet zo groot was, maar het onderwerp voor ons dorp wel erg belangrijk, publiceren wij hier de presentatie ter uwer informatie.

Doe-Mee-regeling

Wilt u lid worden van een (sport)vereniging of van bijv. onze Dorpsvereniging maar laat uw financiële situatie dat niet toe?Dan heeft de Gemeente Berg en Dal een DOE-MEE-regeling voor u !Klik hier voor meer informatie. Kijk op de website hoe de Gemeente Berg en Dal u kan ondersteunen bij het meedoen! Klik hier voor de […]

Jaarverslag 2018 Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Bestuurssamenstelling.Voorzitter: Lies van CampenSecretaris: Paul van VlietPenningmeester: Han van Wijk.Leden: Margreet Mooren-Bartijn, Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos 2.Bestuursvergadering. *Het bestuur heeft vergadering op de 1e woensdag van de maand. Indien nodig vindt er tussentijds nog een extra vergadering plaats. In het verslagjaar is het bestuur in totaal 11x bij elkaar geweest. 3.Leden.De vereniging telt op […]

Verslag Algemene Jaarvergadering dd 9 februari 2018

Dit verslag moet nog worden goedgekeurd en vastgesteld in de eerstvolgende ALV Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op vrijdag 9 februari 2018 in ’t Zaaltje. Aanwezig: Leden: Coosje Brunnekreeff, Mark van ’t Hof, Ellen Hoogenhout, Leo Mooren, Gerard Scheenstra, Tom Smit, Joop Hoogenhout, Carolien Wienen-Poos, Loes Boerboom, Nellie Kooi, Cootje van Ellen-Bouma, Ineke van […]